Dova za oprost grijeha

Želiš li da ti se oproste grijesi? Ovo je Dova za oprost grijeha.

Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel-hasirin.

Gospodaru,naš, mi smo se ogriješili prema sebi. I ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, zaista ćemo nastradati. (El-E’araf, 23. ajet)

Ovo je izvanredna dova kojom se moli za oprost grijeha. Opasnost grijeha i njihovu pogubnost razumije samo pravi vjernik. Svi ljudi griješe, a najbolji griješnici su oni koji se najviše kaju.

Autor teksta “Želiš li da ti se oproste grijesi? Onda uči ovu dovu!” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

PREPORUKA

popularno

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata...

Islamski sanovnik: sanjati glavu

Označava rukovođenje dotičnog čovjeka ili njegov kapital. Ako je...

Sura Jusuf – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure Jusuf Alif-Lām-Rā Tilka ‘Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni (Yūsuf: 1) ‘Innā...

Sura Kevser

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...