back to top

Vaktija Konjic na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Konjic je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA KONJIC – O KONJICU

Područje Grada Konjic nalazi se u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i graniči sa općinama: Prozor-Rama, Gornji Vakuf, Fojnica, Kreševo, Hadžići, Kalinovik, Trnovo, Nevesinje, Jablanica i Mostar. Općina Konjic je teritorijalno najveća općina i zauzima 1.386.6 km2 ili 2,60 % od teritorije Bosne i Hercegovine, koju naseljava 34.500 stanovnika, naseljenih u 175 sela i naselja, organizovanih u 16 mjesnih zajednica.

Područje Grada se prostire na nadmorskoj visini od 270 m (nivo Jablaničkog jezera) do 2.155 m (planina Prenj) . Na samom „Konjičkom“ području nalaze se planinski masivi: Prenja, Visočice, Bjelašnice, Treskavice i Vranice, a dobrim dijelom u ovo područje zadiru i obranci Crvnja, ukrašena mnoštvom rijeka i jezera sa bisernom ljepoticom rijekom Neretvom i čudesnim kanjonom Rakitnice, te Boračkim i Jablaničkim jezerom.

Prirodne ljepote te bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, te veliki šumski i vodeni potencijali predstavljaju osnovu za razvoj drvoprerađivačke djelatnosti, poljoprivrede, stočarstva, vočarstva, turizma i drugih grana. Značajna ulaganja u objekte infrastrukture, putne, vodovodne, kanalizacione, komunikacione obilježili su prethodni period a predstavljaju Grad Konjic prepoznatljivom i ugodnom za življenje.

Realiazacijom niza kapitalnih projekata otvaraju se horizonti Grada Konjica kao destinacije poželjne za život današnjih i budućih generacija.

VAKTIJA KONJIC – HISTORIJA

Neolit
U naselju Lisičićima otkriveno je arheološko nalazište koje pripada mlađem kamenom dobu. Po ovom prvom i najznačajnijem nalazištu cijela grupa je nazvama Lisičićka grupa.

Rimski period
Arheolog Zemaljskog muzeja u Sarajevu Karl Pač pronašao je na brdu Repovica u Konjicu, 1897. godine, veliko arheološko nalazište “Konjički Mitrej” (svetilište boga Mitre). Pronađeni su temelji pravouganog svetilišta koje se prostiralo na 45 m2. Zanimljivo je da ovaj mitrej nije ukopan dublje u zemlju, kao što je bilo uobičajeno u gradnji ovih hramova.

Mitrej je imao reljefnu sliku boga Mitre, predstavljenog kao Bog Sunca, u perzijskom odijelu, mlad , snažan, u punom zamahu, ubija svetog bika, kako bi prinio kao žrtvu velikom Ahuramazdi. Slika je dopunjena brojnim simbolima (životinje, geniji) i scenama iz Mitrinog mita ili nekog kultnog rituala. Na poleđini reljefa je prikaz Mitrinog obreda i pričesti.

Slično nalazište je i u naselju Lisičići.

VAKTIJA KONJIC – TURIZAM

Konjic je prostorno najraširenija općina sa površinom oko 1 300 kilometara kvadratnih, gdje su pojedina mjesta udaljena od Konjica i po 60 kilometara. Prednost općine je njenom položaju, da je povezana i cestovnim i željezničkim trasama sa većim centrima, da se nalazi na dva jezera i jednoj rijeci i da je okružena planinama.Do 1992. godine nosilac privrednog razvoja bile su metalna, namjenska i drvna industrija, a turizam je bez obzira što su i tada na području Konjica postojala sva prirodna bogatstva kao i danas, bila sporedna djelatnost kojoj se nije poklanjala značajna pažnja, niti se smatralo da turizam može biti okosnica razvoja konjičke općine.

Titov bunker

Najstrožije čuvana tajna SFR Jugoslavije, D-0 , objekat kodnog naziva „Istanbul“, kasnije prozvan kao „Armijska rezervna komanda“ i „ Atomska ratna komanda“ u narodu najpoznatiji kao „Titov bunker“, građen je u potpunoj tajnosti punih 26 godina, od 1953. do 1979. godine. Gradnja je koštala tadašnjih 4,6 milijardi američkih dolara što bi u današnjoj protuvrijednosti bilo više od 10 milijardi američkih dolara i predstavlja treću najveću investiciju bivše SFR Jugoslavije.

Planina Prenj

Najljepša je i najatraktivnija planina u BIH. Smješten je u srcu dinarnih planina u sjevernom dijelu Hercegovine. Prenj leži u luku, sa sjeverozapada, rijeke Neretve od Glavatičeva kod Konjica do Bijelog Polja kod Mostara; sa jugoistočne strane je omeđen planinskim masivima Veleža (1969m), Crvnja (1921m) i Visočica (1964m). Okružuj ga prirodna i vještačka jezera: Boračko, Jablaničko, Grabovičko, Salakovac, kao i rijeke Neretva, Ljuta, Neretvica, Bijela i Drežanka. U podnožju planine se nalaze tri grada: Konjic, Jablanica i Mostar. Planina Prenj spada u visoke planine BIH. Njen najviši vrh je Zelena Glava – 2155m. Vrhovi Prenja su interesantni i privlačni za planinare koji uživaju u čarima ove netaknute prirode.

Jablaničko jezero
Jablaničko jezero je vještačko akumulaciono jezero. Prostire se od Konjica do Jablanice. Privlači kupače i ribolovce, a pogodno je i za sportove na vodi. Površina jezera iznosi 13 km2 , s najvećom dubinom 70m. Svojom ljepotom privukao je mnoge turiste, a od davnina poznato je kao vikend-odmaralište turistima sa svih strana svijeta. Jablaničko jezero je nastalo 1953. godine, izgradnjom lučne brane na Neretvi, 5 km uzvodno od Jablanice.Visina brane je 80 metara i jezero se proteže uzvodno do Konjica. Maksimalna dužina mu je oko 30 km. Površina jezera je 1440 ha, a zapremina oko 290 hmł pri maksimalnoj ispunjenosti vodom. Najveća dubina je 80 metara a oscilacije vodostaja su i do 25 metara.Jezero je bogato raznosvrnom ribom, poput: Pastrmke, Glavatice, Strugača, Šarana, Bijelog klijena, Pijurice, Babuške.

Rafting na Neretvi
Neretva je brza, pjenušava, zelena i bistra rijeka, koja u kanjonu uzvodno od Konjica adrenalinom napunjenim rafterima pruža neponovljiv doživljaj. Posljednih deset godina rafting na Neretvi doživio je naglu ekspanziju. Organizirano je i nekoliko natjecanja u okviru Prvenstva BiH, ali je gornji tok Neretve ipak prvenstveno vrhunski turistički užitak. Od Glavatičeva do Konjica vozi se najinteresantnija rafting tura na Neretvi sa nekoliko divljih dijelova i spada u najatraktvnije rijeke u Evropi sa stepenom težine 2-3. Dužina staze je oko 23 km i plovidba traje oko 5 sati sa prelijepim kanjonom i vodopadima, koji se vide prilikom spuštanja. Tokom plovidbe Neretvom rafteri mogu da uživaju u odmoru i ljepotama Malog i Velikog kanjona, uz netaknutu prirodu i prizore koji nisu vidljivi sa puta, kao i u četiri adrenalinska brzaka, koji su poredani tako da je svaki naredni ekstremniji od predhodnog. Skiperi koji upravljaju čamcima obučeni su profesionalci i sigurno će prevesti posadu od starta do cilja. Raftingom na Neretvi se bavi dvadesetak agencija. Za one koji traže više adrenalina pravo vrijeme za rafting su april i maj sa visokim vodostajom Neretve.

Vaktija Konjic je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

evaktija
Vaktija Konjic