back to top

DOVA za Džennet

Rabbi-bni li ‘indeke bejten fil-dženneti.

Gospodaru, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu.. (El-Tahrim, 11)

Ovo je još jedna dova kojom se traži Džennet. Kuća u Džennetu je, zasigurno, prelijepi dvorac kakav se na ovom svijetu ne može naći niti vidjeti.

Autor teksta “DOVA za Džennet” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

popularno

DOVA KAO ZAŠTITA OD NOĆNIH MORA I RUŽNIH SNOVA

Lijepo je, pred spavanje, malo protresti posteljinu izgovarajući Bismillah. Nakon...

Islamski sanovnik: sanjati miša

Miš u snu označava ženu griješnicu, Židovku ili kradljivca....

Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Vakia transkripcija (tekst) (1) izâ vekâatil vâkiatü (2) leyse livak’atiha...