back to top

Namazi

Kako se klanja ikindija namaz?

Kako se klanja ikindija namaz? Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije...

Kako klanjati podne namaz?

2. Podne-namaz (podnevni namaz) Kako klanjati podne namaz? Podne-namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. Podnevski sunnet...

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. Jacijski...

preporuka

DOVA KAO ZAŠTITA OD NOĆNIH MORA I RUŽNIH SNOVA

Lijepo je, pred spavanje, malo protresti posteljinu izgovarajući Bismillah. Nakon...

Islamski sanovnik: sanjati miša

Miš u snu označava ženu griješnicu, Židovku ili kradljivca....

Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Vakia transkripcija (tekst) (1) izâ vekâatil vâkiatü (2) leyse livak’atiha...