Namazi

Sura En-Nas – arapski, transkripcija i prijevod sure Nas

Sura En-Nas arapski En-Nas transkripcija KUL E`UZU BI RABBI-N-NAS MELIKI-N-NAS ILAHI-N-NAS MIN ŠERRI-L-VESVASI-L-HANNAS ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI-N-NAS MINE-L-DZINNETI VE-N-NAS Prijevod sure En-Nas: Reci:”Utjecem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla sejtana koji spletkari, koji...

Sura El–Felek arapski, transkripcija i prijevod sure Felek

El-Felek Arapski El-Felek Transkripcija KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. MIN ŠERRI MA HALEK. VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB. VE MIN ŠERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED. Prijevod: Reci: “Utječem se...

Sura Ihlas – arapski, transkripcija i prijevod sure

Sura Ihlas na arapski Sura Ihlas transkripcija KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHU-S-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. Sura Ihlas prijevod: Reci:”On, Allah, Jedan je! Allah je utočište svakome! nije...

preporuka

Islamski sanovnik: sanjati glavu

Označava rukovođenje dotičnog čovjeka ili njegov kapital. Ako je...

Dova za znanje

Dova za znanje će vam pomoći da iskoristite najveću...

Kako se klanja ikindija namaz?

Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta...

Islamski sanovnik: sanjati zikr

Često činjenje zikra (spominjanja Allaha dž.š.) simbolizira pobjedu, shodno...

Prijavite se za novosti