back to top

Vaktija Drvar na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Drvar je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA DRVAR – O DRVARU

Drvar je grad i općina u zapadnoj Bosni i Hercegovini, koji se nalazi između Bosanskog Grahova i Bosanskog Petrovca, blizu Glamoča. Administrativno Drvar je dio Livanjskog kantona u sastavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Od Knina je udaljena svega 63 km. Smještena je u planinskom području na nadmorskoj visini 700 do 1200 m i prije potpisivanja Deytonskog mirovnog sporazuma površina općine bila je 950 km2. Klima je kontinentalno-planinska sa dugim i hladnim zimama. Dan Drvara je 13. rujan.

Na području općine brojne su manje rijeke koje imaju potencijal za razvoj ribogojilišta. Najznačajniji vodotok je rijeka Unac dugačka oko 10 km i potok Bastašica u duljini od 1 km. Na području Drvarske općine postoji jednistven, za ovaj dio Europe, slučaj bifurkacije rijeke. U mjestu Prekaja nalazi se Prekajsko jezero. Ovo jezero zaprema površinu od dva četvorna kilometra i bogato je ribom. Velike površine prekrivene su šumama i pašnjacima, dok su poljoprivredna zemljišta zastupljena u manjem obujmu.

VAKTIJA DRVAR – GEOGRAFIJA

Smješten je u planinskom području (Osječenica, Klekovača, Lunjevača) na nadmorskoj visini 700 do 1200 m. Prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma površina općine bila je 950 km2. Klima je kontinentalno-planinska sa dugim i hladnim zimama.

Na području općine brojne su manje rijeke koje imaju potencijal za razvoj ribogojilišta. Najznačajniji vodotok je rijeka Unac dugačka oko 66 km i potok Bastašica u duljini od 1 km. Na području Drvarske općine postoji jednistven, za ovaj dio Evrope, slučaj bifurkacije rijeke. U mjestu Prekaja nalazi se Prekajsko jezero. Ovo jezero zaprema površinu od dva četvorna kilometra i bogato je ribom. Velike površine prekrivene su šumama i pašnjacima, dok su poljoprivredna zemljišta zastupljena u manjem obimu.

VAKTIJA DRVAR – HISTORIJA

Na području Drvara su se za vrijeme Drugog svjetskog rata vodile žestoke borbe od jula 1941, kada na tom području izbija ustanak, pretežno srpskog stanovništvo protiv vlasti NDH. Od tada pa do kraja rata Drvar je često prelazio iz ruke u ruku, a u prvoj polovini 1944. je na tom području sjedište nove vlasti pod dominacijom Titovih partizana.

Nastojeći uništiti Titov partizanski pokret, Nijemci su 25. maja 1944. u okviru operacije “Konjićev skok” na Drvar izveli odvažni zračni desant s ciljem da uhvate ili ubiju Tita. Međutim, partizanske snage su dovoljno dugo oduprle njemačkim padobrancima pa se Tito na vrijeme uspio skloniti na Vis. Taj je događaj poslije bio povodom da Drvar za vrijeme socijalističke Jugoslavije dobije ime Titov Drvar.

Kulturni pejzaž u kojem je danas smješten Muzej 25. maj u Drvaru, zajedno sa Titovom pećinom, predstavlja spomen-kompleks vezan za tzv. Sedmu neprijateljsku ofanzivu – Desant na Drvar, s ciljem uništenja Vrhovnog štaba NOV Jugoslavije. Kompleks je proglašen nacionalnim spomenikom.

Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, Drvar se od 1992. našao pod nadzorom Republike Srpske. U ljeto 1995. grad je zauzela Hrvatska vojska, a lokalno srpsko stanovništvo je izbjeglo.

Dejtonskim mirovnim sporazumom grad je pripao Federaciji Bosne i Hercegovine, a u njemu je prvih poratnih godina živjelo gotovo isključivo hrvatsko stanovništvo. Srpske izbjeglice su se postupno počele vraćati, tako da je demografska struktura Drvara ponovno izmijenjena.

VAKTIJA DRVAR – PRIVREDA

U Drvaru se održava privredno-turistička manifestacija „Dani drvarske drenjine“. Godine 2015 održana je četrnaesta po redu. Drvarska kotlina nadaleko čuvena je po drenjini i proizvodima od ove samonikle biljke. Osim čuvene rakije, predstavljaju su i ostali proizvodi od drenjine: sokovi, pekmezi, likeri. Manifestacija je 2015. godine dobila međunarodni i evropski karakter, i postaje zaštitni znak Drvara kao jedinstvenog drenjinarskog područja sa geografskom prepoznatljivošću.

Vaktija Drvar je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

vaktija drvar