back to top

Vaktija Goražde na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Goražde je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA GORAŽDE – GEOGRAFIJA

U središnjem gornjem toku rijeke Drine nalazi se Goražde, jedan od najljepših gradova u ovom dijelu naše zemlje i prijeratno privredno, administrativno i kulturno središte cijele Gornjedrinske regije.

Grad Goražde je administrativni i kulturni centar Bosansko-podrinjskog kantona, smješten na obali rijeke Drine u središtu njenog gornjeg toka, na istočnim obroncima planine Jahorine, na nadmorskoj visini 345m što uslovljava blagu kontinentalnu klimu, kratke zime i topla duga ljeta. Grad Goražde se prostire na površini 248,8 km 2 a grad okružuju uzvišenja Mišjak na juogzapadu, Biserna na jugoistoku, Samari na jugu, Gubavica na zapadu i Površnica na sjeveru. Između ovih lijepih šumskih predjela, prkosno i nekada plahovito protječe ljepotica Drina. Dolina Drine je bila glavna raskrsnica, odnosno saobraćajna arterija na području istočne Bosne. Važan je to put za Primorje, Srbiju, Crnu Goru, dobra veza sa Sarajevom i drugim krajevima. Kao trgovačko naselje Goražde se spominje 1379. godine kada se trgovalo sa Dubrovnikom i kada su Dubrovčani imali svoje ispostave na svim važnijim drumovima u ondašnjoj Bosni, pa je takva ispostava postojala i na mjestu današenjeg Goražda.

Veći značaj Goražde dobija 1958. godine kada je izgrađen put Goražde-Tjentište-Čemerno-Gacko-Dubrovnik. Prije rata, a prema popisu stanovništva iz 1991. godine grad Goražde je imao 37.505 stanovnika, a na području grada Goražde danas živi oko 32 000 stanovnika.

VAKTIJA GORAŽDE – HISTORIJA

Postoje tragovi života iz prahistorije, a arheološka iskopavanja potvrđuju da su naselja Popov Do, Zupčići, Podhranjen i još neka mjesta bili naseljeni već u mlađem kamenom dobu. Kao i ostatak Bosne i Hercegovine, područje Goražda je u antici bilo naseljeno Ilirima. Na to upućuje i ime naselja Glamoč, a pleme koje je živjelo na području Goražda jesu čuveni Autarijati. Naselja iz okoline Goražda: Sopotnica, Zidine (Kopači), potiču iz rimskog perioda. Godine 2015. u naselju Hubjeri otkriveni su ostaci rimske vile stare više od 1800 godina.

Rat 1992 – 1995

Planovi oko stvaranja “Velike Srbije”, doveli su do toga da Srbija i Crna Gora uz pomoć bosanskih Srba e JNA, aprila 1992. godine izvrši napad na grad.

Grad je bez vode, struje i hrane. Jedini način da se dođe do minimalne količine brašna za porodicu bio je “Put spasa” do Grepka. U vrijeme blokade grada u teškim uslovima, radile su bolnice, škole i druge institucije.

Jedna od najvećih bitaka za Goražde bila je operacija “Krug” augusta 1992. godine. Operacije su izvele Prva i Tridesetprva drinska udarna brigada. Borbe su trajale četrdeset dana i završile su ulaskom u grad oslobodilačkih jedinica preko jakih četničkih uporišta Desana i Površnice. Akcija je izvedena na dva ratišta, napadom na kote Hranjen i Oštro na jednoj strani i Petibor, Trovrh i Tvičjak na drugoj strani. Izvođenjem operacije “Krug” neprijatelju je nanesen težak poraz. Oslobođeno je 150 km2 prostora, došlo se do oružja i municije. Sve ovo ukazalo je da je na goraždanskom prostoru stasala jaka armija.

Nakon oslobađanja 150 km2 na lijevoj obali Drine, dana 14. septembra iste 1992. godine počela je akcija zauzinanja teritorije na desnoj obali Drine. Akcija je uspješno završena 18. septembra 1992. godine, a izvele su je jedinice Četrdesettreće i Tridesetprve drinske brigade. Razbijena su neprijateljska uporišta na Kolijevkama, Visevicama i Biljinu, te oslobođena naselja Bare, Krsnica, Zupčići, Potkozara i još neka sela. Tada je cijeli teritorij Goražda bio slobodan. Jedini bosanskohercegovački grad na Drini koji se uspio odbraniti u ovom ratu je Goražde.

Vaktija Goražde je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

vaktija goražde