back to top

DOVA protiv mržnje

Rabbena-gfir lena ve li ihvanina-llezine sebekuna bil-imani ve la tedž’al fi kulubina gillen lillezine amenu rabbena inneke reufur-rahim.

Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nam u vjeri prethodili i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe (mržnje) prema vjernicima, Gospodaru naš, Ti si, zaista, Dobar i Milostiv. (El-Hašr, 10)

Mnogo se mržnje uvuklo u ljudska srca. Gotovo da se mržnja nosi i izbija ispod svake dlake, a gdje mržnja niče, tu ljubavi nestaje. Ovom dovom se od Uzvišenog Allaha traži zaštita od mržnje, jer je veliki imperativ svakom ko teži Džennetu izbaciti mržnju iz srca. Na početku dove, moli se za oprost nama i onima koji su vjerovali prije nas, a to prvenstveno podrazumijeva najbolje generacije muslimana – ashabe i one koji su ih slijedili, kao i one koji su došli nakon njih.

Autor teksta “DOVA protiv mržnje” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

popularno

Sura Kevser

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

DOVA PRILIKOM BUĐENJA IZ SNA

Uistinu je čovjek kada spava, na stepenu mrtvaca. Ako...

Sura Mulk (Tebareke) – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija: 1. tebareke-llezi bi jedihi-l-mulku vehuve ‘ala kulli šej’in kadir 2.ellezi...