back to top

Vaktija Breza na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Breza je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA BREZA – O BREZI

Breza je naseljeno mjesto i središte istoimene općine koja se prostire na teritoriji od 72,9 km2. Nalazi se u sastavu Zeničko-dobojskog kantona i graniči sa tri općine: Ilijaš, Vareš i Visoko.

HISTORIJA

Breza kao naselje u historijskim dokumentima se pominje od drugog vijeka naše ere sa imenom Hedum Kastelum (naseljena tvrđava). Bila je sjedište veoma militantnog plemena Desitijati, a iz ovog perioda postoje mnogi važni spomenici (najznačajniji su dvije crkve iz petog vijeka).

Obje bazilike su dijelovi većih objekata. Na stupu jedne od njih graviran je potpuni germanski futhark runa, a na drugom latinička abeceda. Sve ovo, sa ostalim nalazima i načinom gradnje ukazuje na 6. vijek i na Istočne Gote kao osnivače ovog objekta. Po monumentalnosti zaključuje se da je kompleks u Brezi bio rezidencija višeg istočnogotskog upravnog službenika.[3]

U Brezi postoji nekoliko arheoloških mjesta, koja su nažalost nedovoljno istražena. Arheološki lokalitet Kamenjača je najpoznatiji.

Spomenici

U Brezi pronalazimo mnoštvo spomenika različitih vrijednosti. Prije svega treba navesti Baziliku iz doba Desitijata koji su naseljavala ove prosore za vrijeme Ilirika. Osim Bazilike, čiji ostatci su i danas sačuvani, tu je mnoštvo stećaka, s najpoznatijim lokacijom Hrasno. Prije nekoliko godina u Brezi je sagrađena i Sahat-kula, koja krasi centar grada. Jedna od najznačajnijih džamija u Brezi je tzv.Stara džamija, koja je prije dvije godine restaurirana. Tu je i jedna od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini – dzažmija u Podgori. Trenutno je u izgradnji jedna od najvećih džamija na Balkanu i nalazi se u samoj jezgri grada. Osim džamija, u Brezi pronalazimo i druge sakralne objekte, kao što su Pravoslavna i Katolička crkva, i nalaze se također u samoj jezgri gradića.

OBRAZOVANJE

Što se tiče obrazovanja, u Brezi pronalazimo više seoskih osnovnih škola, koje školuju djecu do 4 ili 8 razreda osnovne škole. Osim seoskih, tu si i dvije centralne škole O.Š.”Safvet-beg Bašagić” i O.Š.”Enver Čolaković”. Što se tiče srednjoškolskog obrazovanja, u Brezi postoje: Gimnazija “Muhsin Rizvić”, te Mješovita škola s brojnim smjerovima, kako trogodišnjim, tako i četvorogodišnjim (ekonomski tehničar, elektrotehničar, energetski tehničar, rudarsko-geološki tehničar, plinski-vodo instalater, frizer-vlasuljar…) Nakon srednjoškolskog školovanja u navedenim ustanovama, učenici najčešće studiraju u glavnom gradu Sarajevu, jer je tu najbliži Univerzitet.

Vaktija Bosanska Dubica je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.