back to top

Vaktija Čitluk na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Čitluk je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA ČITLUK – O ČITLUKU

Općina Čitluk smještena je u Hercegovačko – neretvanskoj županiji. Osnovana je 1955. godine, a sjedište joj je u Čitluku, Trg žrtava Domovinskog rata 1.

Grb Općine Čitluk sastoji se od štita, gotičkog oblika kakav je bio u Europi u vrijeme prvoga pisanog spomena Brotnja iz 1306. godine. Štit je vodoravno podijeljen u dva jednaka dijela i na plavoj podlozi je srebrni križ latinskog oblika na trodijelnom postolju. S jedne i druge strane križa je stabljika broć, zelene boje, sa stiliziranim srebrnim cvjetovima. U donjem dijelu štita su povijesne boje hrvatskog naroda: tri crvene i dvije srebrne grede. Zastava Općine Čitluk je zlatne boje, u čijoj sredini se nalazi grb Općine.

Najstariji sačuvani nadnevak pisanog spomena imena Brotnjo, odnosno današnje Općine Čitluk, datiran je 24. svibnja 1306. godine u jednom aktu dubrovačkoga kneza i sačuvan je u Povijesnom arhivu u Dubrovniku.

Teritorij Općine je pretežno brdskog karaktera s kraškim poljem koje se prostire središnjim dijelom Općine. Općina Čitluk jedna je od prostorno manjih u BiH i prostire se na površini od 181 km2. Dvadeset i sedam mjesnih zajednica, uz općinsko središte Čitluk, prostire se na prostoru sljedećih naseljenih mjesta: Bijakovići, Biletići, Blizanci, Blatnica, Dobro Selo, Čalići, Čerin, Dragićina, Veliki Ograđenik, Mali Ograđenik, Gradnići, Hamzići, Krehin Gradac, Krućevići, Međugorje, Paoča, Potpolje, Služanj, Tepčići i Vionica. Mostarsko Cerno kao novo naseljeno mjesto formirano je 2015. godine izdvajenjem iz naseljenog mjesta Služanj odlukom Vlade Federacije BiH, koju je potvrdilo Općinsko vijeće Čitluk.

Općina Čitluk prema zadnjem popisu stanovništva iz 2013. godine ima 18.140 stanovnika. Premda se svrstava u prostorno najmanje Općine, Općina Čitluk ubraja se u gospodarski najrazvijenije općine u FBiH. Gospodarstvo Općine Čitluk iznimno je razvijeno i dinamično. Najvažnija gospodarska grana je turizam, zahvaljujući Međugorju koje je najposjećenije hodočasničko i turističko mjesto u BiH. Uz navedeno, Općina ima u znatnoj mjeri razvijene i prepoznate poslovne zone koje su dobrim dijelom popunjene i još se uvijek popunjavaju.

Također, prostor Općine Čitluk najveće je vinogorje u BiH. U gospodarski jednoj od najrazvijenijih općina u BiH skoro svaka obitelj ima vlastiti vinograd i vino, te je jako izražena tradicionalna veza između čovjeka i vinove loze. Ovdje se loza obrađuje stoljećima i piju najbolja autohtona vina, koja su broćanskim vinogradarima i vinarima nagrada za mukotrpan rad.

VAKTIJA ČITLUK – SPOMENICI I ZNAMENITOSTI

Nekoliko kilometara južno od grada nalazi se Međugorje, mjesto molitve i pomirenja, kojeg hodočaste vjernici iz cijelog svijeta.

U mjestu Gradnići, smješten je najstariji vinski podrum u Bosni i Hercegovini, te najstarija škola koju je pokrenuo franjevac i prosvjetitelj fra Didak Buntić, koji je cijeli svoj život podario obrazovanju pučanstva i gradnji škola.

U mjestu Čerinu se nalazio žrtvenik rimskim bogovima Dijani i Silvanu, o čemu svjedoči ostatak žrtvenika s imenima spomenutih božanstava. U spomenutom mjestu se također nalazila starokršćanska bazilika čijih je nekoliko kamenih ulomaka ugrađeno u župni stan – franjevačku rezidenciju i crkvu. Ispred župne crkve se nalazi starokršćanski sarkofag te antička presa za masline.

Na lokalitetu Visočica koji se nalazi u Broćanskom polju između mjesta Donja Blatnica i Gornji Veliki Ograđenik nalaze se stećci plemenitaškog roda Komlinovića, srednjovjekovnih gospodara Brotnja. Na ĉetiri natpisa obitelji Komlinović spominju se tri njihova člana: Ivaniš koji očito nije imao znaĉajniju politiĉku ulogu jer se uz njegovo ime ne spominje titula knez, vojvoda i slično, zatim Grgur – iako je na natpisu uklesano prezime Vuković, djeĉak Grgur je također bio iz obitelji Komlinović.

Naime, oni su imali dva prezimena,što nije nimalo neobiĉno u srednjem vijeku. Zanimljivo je da je grob malog Grgura Vukovića najmanji među svim oĉuvanim stećcima uopće; Pavao Komlinović knez, od svih imena oĉuvanih na ovim natpisima on je najznačajnija osoba knez, to pokazuje i ĉinjenica da su oĉuvana njegova dva natpisa: kraći na stranama sljemenjaka, a dulji na postolju, što je jedinstven primjer među svim kamenim spomenicima pisanim hrvatskom ćirilicom. U dubrovaĉkom su Arhivu oĉuvani neki dokumenti u kojima se spominje Pavao sa svojom braćom.

Vaktija Čitluk je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

vaktija čitluk