back to top

Vaktija Sanski Most na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Sanski Most je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA SANSKI MOST – O SANSKOM MOSTU

vaktija sanski most
                                                                         Vaktija Sanski Most na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Kotlina u kojoj je smješten Sanski Most omeđena je visokim planinskim masivima Grmeča, Muleža i Behremaginice. Zelena čoha doline rijeke Sane premrežena je brojnim vodotocima, tako da Sanjani za svoj grad vole reći da je na devet rijeka.

Ovim područjem teče rijeka Sana, te osam njenih većih pritoka: Sanica, Dabar, Zdena, Bliha, Majdanuša, Japra, Sasinka i Kozica. Osim po rijekama, ovo područje je izuzetno bogato i izdašnim kraškim vrelima.

HISTORIJA

vaktija sanski most

Iako su do danas pronađena brojna arheološka nalazišta koja svjedoče o naseljenosti sanske doline u prahistoriji, do sada otkriveni spomenici nisu dali podrobnije podatke o životu u ovome razdoblju.

Kasniji antički izvori govore o tome da su u dolinama rijeka Sane i Vrbasa živjeli Mezeji, pripadnici jednog od ilirskih plemena. O njihovom životu na obalama rijeke Sane prije više od dvije hiljade godina svjedoče brojni arheološki eksponati, od kojih se većina danas čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Sanski Most vaktija

Nešto kasnije ovo područje je za Rimljane imalo poseban značaj, budući da su u dolinama rijeke Sane i njenih pritoka bili trgovački putevi koji su Dalmaciju povezivali s unutrašnjošću Bosne. O ovome periodu istorije svjedoče brojni ostaci rimskih utvrđenja, a pouzdano se zna da je na obalama rijeke Sane postojao utvrđeni rimski grad Splonum.

O ranom srednjem vijeku na ovim prostorima nema mnogo istorijskih tragova, a najstariji do sada pronađeni dokument koji svjedoči o postojanju grada je Listina Bele Četvrtog, ugarskog kralja, od 20. jula 1244. godine. Ovaj prostor je oduvijek bio na razmeđu različitih carstava, tako da podaci govore da je kratko vrijeme pripadao srednjovjekovnoj hrvatskoj, pa potom bosanskoj državi. 

U vrijeme Kraljevine Jugoslavije Sanski Most bio je središte sreza u sastavu Vrbaske banovine, a u Drugom svjetskom ratu grad je od njemačke i ustaške okupacije oslobođen 10. oktobra 1943. Godine.

vaktija sanski most

PRIVREDA I RAZVOJ

Spriječiti odlazak mladih

Lokalna vlast u ovome gradu dugi niz godina privredni razvitak bazira na razvoju turističkih potencijala, ali zbog neadekvatne razvojne politike i nedovoljnih ulaganja postojeći resursi nikada nisu dovoljno iskorišteni. Međutim, u poslijeratnom periodu općina Sanski Most ima ambiciozne planove.

Tako u pogledu iskorištavanja potencijala ljekovitih svojstava banje Ilidža, udaljene petnaestak kilometara od grada, pripremaju razvojne projekte čijom realizacijom bi se ovaj lokalitet trebao pretvoriti u atraktivan banjsko-lječilišni centar. Zdravstvena ispitivanja ljekovitih svojstava termalnih izvora pokazala su da je ova voda izuzetno pogodna za liječenje više vrsta bolesti.

vaktija sanski most
Vaktija Sanski Most

 Lokalna privreda se trenutno bazira na otvaranju srednjih i malih preduzeća, a glavne grane privrede već godinama su trgovina i ugostiteljstvo.

Vaktija Sanski Most je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

vaktija ramazan 2022 evaktija
                                                                                                  Vaktija Sanski Most na eVaktija.com