back to top

Vaktija Prnjavor na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Prnjavor je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA PRNJAVOR – GEOGRAFIJA

Općina Prnjavor nalazi se u slivu rijeke Ukrine. Grad se nalazi na nadmorskoj visini od 185 metara. Površina općine je oko 629,95 km2, a sam grad Prnjavor se prostire na površini od oko 5,5 kvadratnih kilometara. U blizini grada Prnjavora se nalazi banja Kulaši, poznata po svom ljekovitom, prirodnom vrelu mineralne vode. Prema posljednjem zvaničnom popisu, općina Prnjavor je imala 47.055 stanovnika, a prema procjenama trenutno ima oko 45 hiljada stanovnika.

VAKTIJA PRNJAVOR – HISTORIJA

Parohija Srpske pravoslavne crkve osnovana je u Prnjavoru 1835. godine. Umjesto nekadašnje kotarske ispostave, Prnjavor je 1. jula 1880. godine postao kotarska oblast iz dijela sreza Banjalučkog i nekoliko opština iz sreza Bosanska Gradiška i Derventa. Srpska pravoslavna crkva u Prnjavoru podignuta je 1884-1887. godine.

Banjalučki biskup fra Marijan Marković osnovao je 1891. godine rimokatoličku župu sv. Ante Padovanskog u Prnjavoru.

U Prnjavoru je 1897. godine osnovana ukrajinska (tada rusinska) grko-katolička župa. Matice se čuvaju od 1900. godine. Prvi paroh bio je vlč. Andrija Segedi. Godine 1909. napušta Bosnu i predaje župu o. Felixu Ščurku.

Župnik Miroslav Hrula sagradio je rimokatoličku crkvu u Prnjavoru. Crkvu je 14. novembra 1909. godine blagoslovio Dominik Asfalg, iguman trapistskog samostana u Banjoj Luci.

Okružni ured u Prnjavoru pod brojem 13043/910 obavještava: Naredbom Visoke zemaljske vlade u Sarajevu od 2. maja 1911. godine broj 89.493/I-13, prikupljanje milostinje u Bosni i Hercegovini za izgradnju grč. -Katolička crkva u prnjavorskoj Bosni dozvoljena je na period od dvije godine, tj. od 1. avgusta 1911. do 31. jula 1913. Ovlašćeni za ovu zbirku su: Isidor Tur iz Konjuhovca i Filip Skakun sa Mravice Srpske.

Izgradnju ukrajinske grkokatoličke crkve Preobraženja Gospodnjeg završio je o. Mihajlo Kindij 1912. godine.

Sarajevski list br. 251 od 14. novembra 1912. godine, na prvoj strani, izvijestio je da je Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu odobrila statut i rad GRKATOLIČKE SELJAČKE BANKE ZA ZAJME I ŠTEDNJE U Prnjavoru.

Sokolsko društvo pod nazivom “Srpski soko” osnovano je u Prnjavoru 1912. godine.

Prnjavor je prvu telefonsku centralu dobio 1924. godine.

Dozvola Banske uprave Vrbaske banovine 6882-T-1935 za sajam robe i stoke u Prnjavoru na praznik Svete Paraskeve 27. oktobra svake kalendarske godine. U Prnjavoru je 1937. godine podignut ukrajinski pravoslavni manastir, koji je zbog dotrajalosti srušen 1968. godine.

U vrijeme prije Drugog svjetskog rata, tačnije 1938. godine, na ulazu u Prnjavor sa derventske strane nalazio se „Artmanov mlin“. Vlasnik je najvjerovatnije bio Hartman, ali su ga stanovnici Prnjavorskog kraja zvali Artman. Vlasnik mlina doselio se na područje opštine Prnjavor tokom austrougarske kolonizacije.

Rat u Bosni i Hercegovini
Nakon formiranja Prvog krajiškog korpusa, formirana je i Prnjavorska brigada Prvog krajiškog korpusa.

Većina boraca bila je srpske nacionalnosti, ali je bilo i Bošnjaka, Hrvata, Ukrajinaca, Poljaka, Čeha, Slovaka… Svi oni danas uživaju prava boraca VRS. Za bitku na Vožučima živote je dalo 56 pripadnika ove brigade, među kojima 21 borac muslimanske manjine, a slijede ih Hrvati i Srbi.

VAKTIJA PRNJAVOR – KULTURA

Bez obzira na veličinu, Prnjavor ima bogatu tradiciju amaterskog kulturnog rada, posebno vezanu za pripadnike nacionalnih manjina koji su u njemu živjeli ili još uvijek žive u manjem broju.

Kada je riječ o Ukrajincima, treba napomenuti da je prvo ukrajinsko društvo pod nazivom “Rusinska čitaonica društva Prosvita” osnovano u Prnjavoru 1909. godine . godine. Odobren je za rad od Zemaljske vlade u Sarajevu 20. oktobra iste godine pod brojem 184641 IA. Statut preduzeća potpisala su: Vasilj Semak, Stepan Gricaj, Dmitar Germanjuk, Ivan Rudnik, Stefan Homišin, Ivan Sivinjski, Dmitar Sivinjski, Ivan Ardan, Grinjko Malančuk, Dmitar Farina, Mihajlo Malančuk, Mihajlo Zabolotni i Aleksandar Kosarevič.

Nakon “Rusinske čitaonice Društva Prosvita” osnovane Ukrajinci 1919. godine . godine “Dramski krug”. Njeni članovi 1922–1923. bili su: Petar Šlapak, Aleksandra Romančuk, Ivan Nebesni, Maksim Boci, Vasil Hemon (Ukrajin Gimon), Iljko Romančuk, Stefan Sviderski, Nataljka Jurista, Ana Kindij, Iljko Hemon (Ukrajin Gimon), Jaroslav Farina, Andrija Bilenjki, Stefanija Bilenjki, Gena Sviderski, Ivasjuk, Mihajlo Muzika, Marija Hemon (ukrajinski Gimon), Aneljka Farina, Ivan Sviderski i Katarina Farina.

Vaktija Prnjavor je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

evaktija
Vaktija Prnjavor