back to top

Dova za nafaku, bereket i posao, protiv dugova

Allahumme-gfir li zenbi ve vessi’ li fi dari ve barik li fi rizki

Allahu moj, oprosti mi grijehe, učini moju kuću prostranom i daj mi bereket u onome čime si me opskrbio.

Allahumme inni es’eluke ilmen nafian ve amelen mutekabbela ve rizkan tajjiba

Allahu moj, molim Te da mi podariš korisno znanje, da primiš moja dobra djela i da me opskrbiš halal-nafakom.

Rabbi heb li rizken vasi’en ve bereketen fiha

Gospodaru, podari mi obilnu nafaku i berićet u njoj

Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni

Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj

Allahumme inni es’eluke min fadlike

Allahu moj molim Ti se da me dobrom obaspeš

Allahumme barik fijje – Allahu, daj mi blagoslov.

Allahumme barik fima e’atajteni  – Allahu daj blagoslov u onom što si mi podario.

Allahumme Entel-Evvelu fe lejse kableke šej’un ve Entel-Batinu fe lejse duneke šej’un, ikdi anned-dejne ve agnina minel fakri

Allahu moj Ti si Prvi i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Skriveni  i bez Tebe ništa ne postoji, oslobodi nas duga i učini nas neovisnim o siromaštvu

Allahumme inni da’ifun fekavvini, ve inni zelilun fe e’izzeni, ve inni fekirun fe agnini

Gospodaru, ja sam slab i osnaži me. Ponižen sam, ojačaj me. Siromašan sam, obogati me.

Es’eluke ja zel-dželali vel-ikrami en testedžibe lena da’vetena ve en tu’ tina ragbetena, ve en tugnijena ammen agnejtehu anna min halkik.

Molim Te, o Veličanstveni i Plemeniti, da uslišaš naše dove, da ispuniš naše želje i da nas učiniš neovisnim od onih Tvojih stvorenja koja si učinio neovisnim od nas

Allahumekfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak

Allahu moj, omogući mi da pomoću halala budem neovisan od harama, i iz Tvoje dobrote učini me neovisnim od svakog drugog osim Tebe.

Allahumme inni e’uzu bike min betaril-gina, ve mezelletil-fakri

Gospodaru moj, utječem ti se od oholosti bogatstva i od poniženja siromaštva

Allahu, Gospodaru moj, molim te podari nam zdravlje, sačuvaj nam ga i sačuvaj nas bolesti. Podari nam obilnu nafaku, sa svih strana, punu berićeta, o Ti Koji najbolje opskrbljuješ, opskrbi nas bez računa takvom opskrbom da se poslije toga više nikad ne pribojavamo siromaštva. O, Allahu, Ti Koji spuštaš kišu, opskrbi me odakle se i ne nadam, zaista si Ti najbolji Opskrbitelj.

Komentar:

Početak ove dove vezan je za zdravlje koje je velika Allahova blagodat čovjeku. Veća blagodat od zdravlja samo je iman u Gospodara svih svjetova. Uistinu, zdrav čovjek ima stotinu želja, a bolestan samo jednu, da ozdravi. Zdravlje je kruna na ljudskim glavama, ali tu krunu samo bolesnici vide. Lijepa opskrba, nafaka, je također velika blagodat Allahova. Učenjaci su kazali da je bolje za insana biti imućan, pa na tome zahvaljivati Allahu, džellešanuhu, nego siromašan, pa biti strpljiv na tome. Najbolja nafaka je ona u kojoj ima berićeta, jer nafaka bez berićeta je samo zavaravanje.

Iz knjige: Halal hamajlija na temeljima Kur’ana i sunneta, Sanin Musa

Allahumme inni es’eluke min fadlikel-e’azami ve ridvanikel-ekber

Gospodaru, tražim Tvoju najveću milost i zadovoljstvo

Allahummeh-dini min ‘indike ve efid ‘alejje min fadlike ve esbig ‘alejje rahmeteke, ve enzil ‘alejje min berekatik

Gospodaru, podari mi Svoju uputu, obaspi me Svojom milošću, smiluj mi se i spusti na mene svoj berićet.

Allahumme zidna ve la tenkusna, ve ekrimna ve la tehunna, ve a’tina, ve la tahrimna, ve asirna ve la tu’sir ‘alejna, verda ‘anna ve erdina

Gospodaru, uvećaj nam opskrbu i nemoj nam umanjiti; počasti nas i nemoj nas poniziti; podaj nam i ne uskraćuj nam; daj nam prednost i ne daj drugima prednost nad nama; budi zadovoljan nama  i učini nas zadovoljnim

Allahumme inni es’elukel-huda vettuka vel-a’fafe vel-gina

Allahu moj, podari mi uputu, pokornost, čednost i imetak.

Allahumme inni e’uzu bike minel-fakri vel-‘ajleti, vel-killeti vez-zilleti, ve e’uzu bike min en azlime ev uzlem

Gospodaru moj, zaštiti me od siromaštva i bijede, od neimaštine i poniženja, kao i od toga da činim nasilje ili da se nada mnom nasilje čini,

Allahumme inni es’eluke bi vedžhikel-kerimi ve emrikel-‘azimi en tudžireni minen-nari, ve minel-kufri vel-fakr

Gospodaru moj, molim Te uzvišenim licem Tvojim i svetošću Tvojom da me sačuvaš od Vatre, nevjerovanja i siromaštva.

Allahumme inni e’uzu bike minel-hemmi vel-hazeni ve e’uzu bike minel-a’džzi vel-keseli, ve euzu bike minel-džubni vel-buhli, ve euzu bike min galebetid-dejni ve kahrir-ridžal

Gospodaru naš, tražim zaštitu Tvoju od brige i žalosti, od slabosti i lijenosti, od staha i škrtosti. Tražim Tvoju zaštitu i da me duh ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju.

Allahumme-rzukna min fadlike, ve la tahrimna rizkake, ve barik lena fi ma rezaktena, vedž’al ginana fi enfusina, vedž’al ragbetena fi ma ‘indek

Gospodaru, opskrbi nas iz Svoje nenadmašive dobrote, ne uskraćuj nam opskrbu, podari nam berićet u onome čime si nas opskrbio, učini da budemo zadovoljni onime što imamo i da težimo onome što je kod Tebe

Allahummegfir hata’i ve ‘amdi, ve hezli ve džiddi, ve la tahrimni berekete ma a’tajteni, ve teftinni fi ma haremteni

Gospodaru, oprosti mi ako pogriješim u znanju ili neznanju, zbilji ili šali. Nemoj ne lištiti berićeta onoga što si mi podario i ne iskušavaj me onim što si mi zabranio.

Allahumme inneke ta’lemu serireti ve ‘alanijeti fakbel ma’zireti, ve ta’lemu hadžeti fea’tini su’li, ve ta’lemu ma fi nefsi fagfir li zenbi. Allahumme inni es’eluke imanen jubaširu kalbi, ve jekinen sadikan hatta a’leme ennehu la jusibuni illa ma ketebte li, ve reddini bima kasemte li.

Gospodaru moj, Ti znaš ono što javno i tajno činim i prihvati moje izvinjenje; Ti znaš moj potrebe, pa uslišaj moju molbu; Ti znaš ono što krijem, pa mi grijehe oprosti. Gospodaru moj, podari mi iman koji ce grijati moje srce i čvrsto uvjerenje koje ce mi pomoći da spoznam da mi se neće desiti nista što Ti nisi odredio i učini me zadovoljnim onime što si mi dodijelio.

(Ko bude učio ovu dovu opskrba će mu dolaziti i ako on ne bude htio)

Izvor: dinislam888.wordpress.com

Preporučujemo za čitanje:

 • Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Mulk (Tebareke) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Dova za želju (murad) i uspjeh
 • Dova za zdravlje i ozdravljenje
 • Dova za djecu – za uspjeh, sreću, zdravlje, protiv uroka
 • Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Kafirun (Kulja) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod
 • Subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Kadr – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Jusuf – arapski, transkripcija, prijevod

O berićetu (bereketu) i šta raditi da ga uvećamo

Bereket je braćo i sestre riječ koju često izgovaramo našim jezicima i u svakom vremenu i prilici ga tražimo, pa šta je to bereket i kako ga obezbijediti u našim imecima, porodicama i poslovima?

Bereket jezički znači višak nečega i njegovo povećanje, a u vjerskom smislu znači prisutnost dobra u svemu, što podrazumijeva korištenje nečega radi postizanja Allahovog, dželle še’nuhu, zadovoljstva.

Bereket u imetku znači njegovo uvećavanje, u kući-stanu njihovu prostranost, mirnoću i sigurnost, u hrani njeno obilje i ispravnost, u potomstvu brojnost i ahlak (lijep odgoj), u porodici njenu harmoniju i međusobnu ljubav, u vremenu širinu i izvršavanje svih postavljenih zadataka, u zdravlju fizičku i mentalnu sposobnost, u životu njegovu dužinu i dostojanstvo i u znanju spoznaju i prenošenje drugima.

Jednom rečenicom, bereket označava dobro u najširem smislu!

Ljudi općenito na dunjaluku hrle za: imetkom, djecom, položajima i drugim dunjalučkim blagodatima i misle da je u tome sva sreća, a mu’mini mole Allaha, dželle še’nuhu, da im da bereket u svemu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je molio Allaha, subhanehu ve te’ala, da njemu i ummetu podari bereket u onome što je halal.

Braćo i sestre, mu’mini imaju bereketa u svemu, tako da u onome što posjeduju od imetaka osjećaju zadovoljstvo, jer ih stiču i troše na halal način, djeca su im poslušna, imaju bereket u vremenu, pa za isto vrijeme urade mnogo više posla od ostalih ljudi i oni su uvijek zadovoljni Allahovom, subhanehu ve te’ala, odredbom.

Na drugoj strani ima onih koji su bogati, ali u onome što imaju, nemaju zadovoljstva, te zbog toga ne mogu da spavaju noćima, razmišljajući kako da povećaju imetak, imaju djecu, koja rasipaju njihovu imovinu i koja su im neposlušna i slično.

Braćo i sestre, postavlja se pitanje: Kako ćemo postići bereket u našim životima? Odgovor je sadržan u nekoliko stvari, koje inša-Allah potkrijepljujem ajetima, hadisima i mišljenjem uleme:

1. Takvalukom (bogobojaznošću), jer je takvaluk ključ svakog dobra. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u drugom dijelu 2. ajeta i u 3. ajetu Sure Et-Talak:

… وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا(3)

…A onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati(2) i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se osloni na Allaha, On mu je dovoljan. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.(3)

Tevekkulom (oslanjanjem na Allaha, subhanehu ve te’ala), o čemu govori hadis koji bilježi imam Ahmed:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خَمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا (أحمد)

Prenosi Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Da se vi oslanjate na Allaha, istinskim tevekkulom, On bi vas opskrbljivao, kao što opskrbljuje ptice, koje osvanu gladne, a omrknu site!” (Ahmed)

3. Šukrom (zahvalom Allahu, subhanehu ve te’ala), na Njegovim blagodatima, kao što stoji u drugom dijelu 144. ajeta Sure Alu Imran: وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Allah će sigurno nagraditi zahvalne!

4. Naređivanjem ukućanima i klanjanjem propisanih namaza, kao što Allah, dželle še’nuhu, kaže u 132. ajetu Sure Taha:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Naredi porodici svojoj da obavlja namaz i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe opskrbu, Mi ćemo te opskrbiti! A najbolji svršetak je za bogobojazne!

5. Učenjem Kur’ana, jer je on mubarek Knjiga i lijek za dušu i tijelo. Kaže Allah, dželle še’nuhu, u 29. ajetu Sure Sad:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.

Preporučujemo za čitanje:

 • Sura Jasin – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Bekare – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Ihlas – arapski, transkripcija i prijevod sure
 • Sura El–Felek arapski, transkripcija i prijevod sure Felek
 • Sura En-Nas – arapski, transkripcija i prijevod sure Nas
 • Sura Mulk (Tebareke) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Kafirun (Kulja) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod

6. Slijeđenjem sunneta, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svakoj prilici, jer to uvijek donosi dobro. Jedna od tih stvari je i jelo ispred sebe, kao što stoji u hadisu, koji bilježi imam Muslim:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فُكُلُوا مِنْ حَافِتَيِهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ. إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ (مسلم)

Prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Zaista se bereket spušta na sredinu hrane, pa jedite sa strana, a ne iz sredine! Vi zaista ne znate u kojem dijelu hrane je bereket!” (Muslim)

7. Dovom i istigfarom (traženjem oprosta od Allaha, subhanehu ve te’ala), a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je učio dove u raznim prilikama i činio je istigfar stotinama puta na dan.

8. Udaljavanjem od haram imetka, u bilo kojem obliku, a posebno od kamate, kao što stoji u 276. ajetu Sure El-Bekare: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ…… Allah uništava kamatu, a unaprijeđuje sadaku…

9. Davanjem sadake i pomaganjem siromasima, kao što stoji u Kudsi hadisu;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنْفِقْ، أُنْفِقُ عَلَيْكَ (مسلم)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Rekao je Allah, azze ve dželle: “Čovječe, daj i Ja ću ti dati!” (Muslim)

10. Izvršavanjem obaveza u prvom dijelu dana, u skladu sa praksom i dovom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Zato mu’mini ranije liježu, odmaraju dio noći, a onda ustaju u zadnjoj trećini noći klanjati Noćni namaz (Salatul-lejl) i Vitr-namaz, klanjaju u džamiji u džematu sabah-namaz i poslije zikre, uče Kur’an i kreću na izvršavanje halal poslova i obaveza.

Za takve je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem učio dovu: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا ‏”Allahu, Ti učini bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima!” (Ahmed)

Iz ove Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, dove (hadisa) se zaključuje da je najbereketnije vrijeme za rad i sticanje nafake u ranim jutarnjim satima.

Neko do selefa je kazao: “Čudno je stanje onoga ko klanja sabah, nakon izlaska Sunca, kako može postići opskrbu!”

Braćo i sestre, trudimo se da u svim našim poslovima postignemo bereket, izvršavajmo sve naše obaveze na vrijeme i kako se od nas traži, natječimo se u dobru i pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada će se gledati samo dobra djela!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da bude na pomoći našoj ugorženoj braći ma gdje bili, da nam podari bereket u svemu, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da se smiluje našim umrlim roditeljima i precima, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u Džennetu nas počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! Amin!

Hafiz Husein Čojlaković kaže :

Ako te neide nema nafake , slabo posao ide ili nemaš bereketa u zaradi ima riješenje.

Nije važno koji je iznos u pitanju , ruku u džep deset km daj svojoj majci miloštu.

Makar bile zadnje šta imaš u džepu , ti njoj izjutra 10 km a tebi Allah do noći vraća 100km…

Obraduj svoju majku jabukom zelenom a tebe će Allah opskrbom , nafakom i bereketom..

Poštujte svoju majku a Allah sve vidi , nećete ostati praznih ruku..

Hatib: Nezim Halilović Muderris

popularno

Sura El–Felek

Sura El–Felek arapski, transkripcija i prijevod sure Felek El-Felek Transkripcija KUL...

Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija Ajetul Kursije Allāhu lā ilāhe illāhu vel hajjul-kajum. Lā...

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i...

Sura El-Kafirun (Kulja) – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure Kafirun Kul ja ejjuhel-kafirun, la e‘abudu ma ta‘budun, ve la...

Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Vakia transkripcija (tekst) (1) izâ vekâatil vâkiatü (2) leyse livak’atiha...