back to top

DOVA za otklanjanje tuge

El-hamdu lillahi-llezi ezhebe ‘annel- hazen inne rabbena legafurun šekur.

Hvala Allahu Koji je od nas odstranio tugu, zaista Gospodar naš prašta i zahvalan je. (El-Fatir, 34)

Nekada ljude zadesi tuga, te pitaju: “Šta da učimo kada smo tužni?” Ovo je kur’anska dova koja se može učiti kada čovjeka pogodi tuga zbog neke vijesti ili događaja, kada ga zadesi žalost. Ovo je dova za svakog ko se osjeća strancem u svome gradu ili zemlji.

Autor teksta “DOVA za otklanjanje tuge” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

popularno

Sura Ihlas – arapski, transkripcija i prijevod sure

Sura Ihlas na arapski Sura Ihlas transkripcija KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHU-S-SAMED. LEM JELID...

Dova za znanje

Dova za znanje će vam pomoći da iskoristite najveću...

Kako se klanja ikindija namaz?

Kako se klanja ikindija namaz? Ikindija-namaz ima osam rekata...

Islamski sanovnik: sanjati pijesak – Islamski Sanovnik

Trčanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove,...

Kako se klanja akšam namaz?

Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri...