DOVA za otklanjanje tuge

El-hamdu lillahi-llezi ezhebe ‘annel- hazen inne rabbena legafurun šekur.

Hvala Allahu Koji je od nas odstranio tugu, zaista Gospodar naš prašta i zahvalan je. (El-Fatir, 34)

Nekada ljude zadesi tuga, te pitaju: “Šta da učimo kada smo tužni?” Ovo je kur’anska dova koja se može učiti kada čovjeka pogodi tuga zbog neke vijesti ili događaja, kada ga zadesi žalost. Ovo je dova za svakog ko se osjeća strancem u svome gradu ili zemlji.

Autor teksta “DOVA za otklanjanje tuge” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

popularno

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i...

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata...

Sura Kevser

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Sura Maun

Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure El-Fatiha 1.) El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn, 2.) Errahmānir-rahīm, 3.) Māliki...