Dova kojom se moli za pokornost Uzvišenom Allahu

Rabbi dže’alni mukimes-salati ve min zurijjeti.

Gospodaru,naš, daj da ja i potomci moji namaz obavljamo. (Ibrahim, 40. ajet)

Ovo je dova Ibrahima, a.s. Njome se moli za najveću i suštinsku stvar našeg života – obavljanje namaza (klanjanje), kao i za potomstvo koje će ostati iza nas i koje će nas naslijediti. Ništa im bolje ne možemo ostaviti od dobrog odgoja, upute ka namazu i pokornosti Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Autor teksta “Dova kojom se moli za pokornost Uzvišenom Allahu” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

popularno

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata...

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i...

Sura Kevser

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Sura Maun

Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...