back to top

Dova kojom se moli za pokornost Uzvišenom Allahu

Rabbi dže’alni mukimes-salati ve min zurijjeti.

Gospodaru,naš, daj da ja i potomci moji namaz obavljamo. (Ibrahim, 40. ajet)

Ovo je dova Ibrahima, a.s. Njome se moli za najveću i suštinsku stvar našeg života – obavljanje namaza (klanjanje), kao i za potomstvo koje će ostati iza nas i koje će nas naslijediti. Ništa im bolje ne možemo ostaviti od dobrog odgoja, upute ka namazu i pokornosti Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Autor teksta “Dova kojom se moli za pokornost Uzvišenom Allahu” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

popularno

Želiš li zaštitu od lošeg društva? Onda uči ovu dovu!

Rabbena la tedž'alna me'al-kavmiz-zalimin.Gospodaru,naš,ne daj nam da budemo s...

Islamski sanovnik: sanjati ormar

Simbolizira radost koja će naskoro stići, pogotovu ako se...

Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija Ajetul Kursije Allāhu lā ilāhe illāhu vel hajjul-kajum. Lā...

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i...

Dova za oprost grijeha

Želiš li da ti se oproste grijesi? Ovo je...