back to top

Vaktija Modriča na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Modriča je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA MODRIČA – O MODRIČI

Područje opštine Modriča zauzima površinu od 363 kvadratna kilometra i prostire se na tri geografska područja, od kojih je svaki manji dio:

– Dio ravnice bosanske Posavine sa dijelom doline rijeke Bosne
– Područje planinskog masiva Vučijak na lijevoj obali rijeke Bosne
– Područje planinskog masiva Trebava na desnoj strani rijeke Bosne

Reljef opštine čine Vučjak (367 m) i Trebava (644 m), iz doline rijeke Bosne (106-103 m) i posavske ravnice (91-90 m nadmorske visine). Obuhvata prostor oko 45. stepen sjeverne geografske širine i između 18. i 19. stepena istočne geografske dužine prelazi 45. centralnu paralelu kroz Modriču.

Spada u zonu umjereno kontinentalne klime sa prosječnom godišnjom temperaturom od oko 12,5°C i količinom padavina od 850 litara po metru. Tokom godine ima oko 80 vedrih dana, 170 oblačnih i drugih promjenjivih dana.

Prema procenama, na teritoriji opštine danas živi oko 32.000 stanovnika, od kojih je oko polovina gradsko stanovništvo. Opština Modriča izuzetno je bogata plodnim zemljištem i malim vodotocima. Poljoprivreda je najzastupljenija privredna grana na području opštine Modriča.

Dan opštine Modriča je 28. jun – Vidovdan, koji se slavi kao dan oslobođenja Modriče u proteklom ratu. Povodom Vidovdanske sedmice organizira se niz prijema i manifestacija (humanitarnih, kulturnih i sportskih).

VAKTIJA MODRIČA – HISTORIJA

Prvi pisani dokument o Modriči iz 13. vijeka je povelja ugarskog kralja Bele IV, u kojoj se Modriča pominje kao izvor: “…fons Modricha, ubi cadit in Boznam”, ali sve ukazuje da je to bio manji vodotoka koji se ulijevao u rijeku Bosnu.

Prema predanju, Modriča je dobila ime po rijeci čija je voda bila plava, planinska. Pretpostavlja se da je ta reč Duša. Prema drugim navodima, ovo područje je dobilo ime po staroslovenskoj oznaci za plavu boju neba i daljinu, koji su vidljiviji na horizontu od vide-modrina/modriča.

Postoje arheološki dokazi o prisustvu čovjeka na području današnje opštine Modriča još od paleolita – starijeg kamenog doba. O tome svjedoče i tragovi otkriveni na lokalitetu Gradina u selu Dugom Polju iznad doline Bosne.

Tragovi antičkih zemljoradnika iz neolita pronađeni su na više mjesta, između ostalih, na lokalitetima Kulište u Kruškovom Polju, na Ždralovom brdu u selu Kladarime, na lokalitetu Prljača, zatim u selima Vranjak, Kužnjača, Skugrić. , Dugo Polje… Na Doborskom Brijegu značajno nalazište sa sedam arheoloških slojeva iz metalnog doba.

Na više mjesta u opštini Modriča nalaze se tragovi drevnih slovenskih naselja. U povelji Kotromanića iz 1324. godine spominje se župa Nenavište u kojoj se nalaze naselja Modriča i Jakeš.

Oko tvrđave Dobor odvijaju se događaji koji su preteča kraja bosanske državne nezavisnosti. To su sukobi sa Mađarima 1393/94. i 1408. godine obaranje 170 bosanskih stubova na bedeme ove tvrđave. Ovi krajevi su tada postali žestoko ratište prilikom napada Turaka, koji su osvojili Dobar i Modriču 1536. godine. Nakon turskog poraza kod Beča 1683. godine, u naredna dva vijeka ovo je bilo pogranično područje, što znači – zona ratnih sukoba, nemira, pustošenja i ekonomske stagnacije. Za vrijeme austrougarske okupacije Modriča je 1897. godine uvrštena među 66 gradova u Bosni i Hercegovini.

Vaktija Modriča je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

evaktija
Vaktija Modriča