back to top

Vaktija Gacko na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Gacko je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA GACKO – GEOGRAFIJA

Općina Gacko zauzima površinu od 736 km2 i ima oko 11.000 stanovnika. Nadmorska visina grada je 940 m što uslovljava umjereno kontinentalnu klimu sa hladnim zimama i toplim ljetima. Smješten je uglavnom na Gatačkom polju ispod visoravni Ponikve. Ovdje je nastalo prvo vještačko jezero u BiH, Klinje, nazvano po toponimu Klini, mjestu na kome je “uklinjeno”. Površina jezera je 26 hektara. Akumulirano je od 1891. do 1896. izgradnjom kamene lučne brane, prve ove vrste na Balkanu. Gacko je jedan od dva grada u Republici Srpskoj koji ima svoju termoelektranu i rudnik.

VAKTIJA GACKO – HISTORIJA

Brojne gradine svjedoče o naseljenosti Ilira na ovom području u željeznom dobu. U rimskim izvorima o Oktavijanovim ratovima iz 33-35. p. n. e, kada je osvajao ilirska područja, govori se o osvajanju Pirusta (koji su živjeli na području gornje Drine) i Melkumana. Iz tog podatka historičari Melkumane smještaju na Gatačko polje. Rimljani grade naselja u Gračanici, Gacku i Kazancima, ali se život nastavio i u predrimskim gradinama (Jasenik, Kokorina, Jugovići, Gradina, posebno oko Avtovca, Slivuljama i Koritima), što je potvrđeno rimskim građevinskim materijalom i novcem. Rimljani grade dva puta. Jedan je išao iz Epidaura (Cavtat) prema Podrinju (poznat kao Dubrovački drum), a drugi je dolazio iz Nevesinjskog polja i išao prema Nikšiću i Skadru. I ovdje je manji dio stanovništva dobio status rimskih građana, što potvrđuju pronađeni nadgrobni natpisi iz Voljica kod Korita.

Grad se u historijskim izvorima prvi put spominje u ljetopisu Popa Dukljanina oko 1150. kao područje koje je ulazilo u sastav župe Podgorje, dok ga dubrovački pisani izvori navode od 1278. Prvi tragovi naseljenosti datiraju još iz starog paleolita, što svjedoče tragovi nađeni na lokalitetu Ružina pećina. Na tim područjima postoje tragovi naseljenosti od Kelta, a kasnije i Rimskog Carstva. U svojoj burnoj historiji ovaj grad mijenjao je gospodare: kod Gacka je 1276. srpski kralj Dragutin pobijedio svog oca, kralja Uroša I, i nakon toga došao na prijesto; poslije sloma Dušanovog carstva ušlo je u sastav Bosanskog Kraljevstva, a novembra 1465. pada pod vlast Osmanlija, dok odlukom Berlinskog kongresa u ovaj kraj ulaze austrijske trupe 1878.

Prvi muslimani ovih krajeva nisu bili domaći ljudi nego janjičari i spahije koji su stigli u Bosnu nakon dolaska Osmanlija. Broj muslimana rastao je prelaskom na islam pripadnika Crkve bosanske. Islamizacija u istočnoj Bosni tekla je dobrovoljno, bez prisile. Neke porodice djelomično su prelazile na islam, pa bi pojedini članovi ostali u svojoj kršćanskoj vjeri. Pod osmansku okupaciju pao je studenoga 1465. godine. Islamizacija je išla različitim tijekom. Prvi muslimani ovog kraja kao i drugdje na rubu Hercegovine bili su iz redova osvajača, janjičara i spahija. Podrijetlo nije baš izvjesno, Više muslimanskih obitelji sačuvali su predaju o predcima iz Turske koji su došli polovinom 15. stoljeća. U početku nije bilo snažnih pritisaka za islamizaciju. Onda je došlo vrijeme kad je jedan musliman iz Trebinja zacrtao si za cilj sve islamizirati, pri čemu se služio nasiljem. Nekad su cijele obitelji prelazile, nekad samo dio obitelji. Od prvih godina islamske vlasti ovdje je bio karavansaraj na Dubrovačkom putu, ali nije poznata njegova točna lokacija, kad je prestao raditi i kad je srušen. Gacko je bilo sjedište nahije već 1468./69., kad ju spominjue zbrojni popis Bosanskog sandžaka. Pripadala je tad kadiluku Foči li Drini. Nakon 70-ak godina, od 1532. pripada kadiluku Cernici. Za vrijeme Kandijskog rata ovim je krajevima harao i palio Bajo Pivljanin. Od 1833. do 1851. na vlasti je bio Ali-paša Rizvanbegović i tad je Gacko bilo hercegovačka krajina (serhat). 1858. postao je središte kadiluka, tek nakon više od tri stoljeća. 1832. Mehmed-beg Turhanija vodio je borbe protiv Smail-age Čengića ovdje i tad je skoro cijelo Gacko izgorilo. Od 1867. je imalo poštu. Seljaci su se zbog poreznih opterećenja bunili, čak i muslimani. Zakup desetine je bio glavni motiv predstojećeg skorog ustanka, a srž tog pokreta bila je želja za potpunim uništenjem tamošnjega zaostalog feudalnog poretka. Studenoga 1874. počele su prve bune. 1874./1875. bila je vrlo oštra i duga zima u Bosni i Hercegovini. Sniježni pokrivač pokrivao je zemlju još u travnju. Sijeno se nije moglo prevoziti, stoka je masovno ugibala, nije se moglo orati zemlju i upitna je bila nova žetva. Pojavila se glad. Porta, i sama u financijskim problemima, Gacku i Nevesinju morala je pružiti novčanu pomoć. Uz to su dolazili zakupci koji su nemilice svim sredstvima utjerivali seljakov dug prema državi: pljačke, otimanje, premlaćivanje, silovanja, ubojstva i dr.[6] Kad je izbio kršćanski ustanak u Hercegovini 1875., ustanici su zapalili sedam kula 13. kolovoza te istovremeno zauzeli Vrbu i srušili i zapalili oko trideset kula. Kratko vrijeme pred oslobađanje od osmanske vlasti, bio je središte istoimenog sandžaka, od studenoga do prosinca 1875. godine. Sjeverno od Gacka na brdu Ponikvama podignuta je vojarna (kršla) i 1876. nekoliko šanaca. Kod vojarne je bio harem gdje su ukopavani umrli vojnici. Grobni natpisi i spomenici poslije su uništeni. Prvu džamiju u Gacku dao je podići Mehmed-spahija Zvizda(Zvizdić) 1760. godine, rođenjem kršćanin imena Đuro. Vakif Mehmed-spahija prije islamiziranja za kojim je posegao iz motiva osvete nad muslimanom, bio je knez u Metohiji (Gacku) i ugledan i bogat feudalac s velikim posjedima u gradu i okolini. Stoku je gonio na selo Vrbu preko ljeta. Njegovi potomci Agovići živjeli su tu do 1882. godine, zatim prodali sve posjede Srbima i iselili. Prva džamija bila je mala, od slaba materijala i bez minareta.

Vaktija Gacko je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

vaktija gacko