eVaktija.com

Kontaktirajte nas na email naveden u nastavku i mi ćemo vam odgovoriti u roku 48 sati. Javit će vam se tim koji vam najviše odgovara da vam pomogne oko vašeg upita.

Korisni tekstovi

Sura En-Nas – arapski, transkripcija i prijevod sure Nas

Sura En-Nas arapski En-Nas transkripcija KUL E`UZU BI RABBI-N-NAS MELIKI-N-NAS ILAHI-N-NAS MIN ŠERRI-L-VESVASI-L-HANNAS ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI-N-NAS MINE-L-DZINNETI VE-N-NAS Prijevod sure En-Nas: Reci:”Utjecem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla sejtana koji spletkari, koji...

Sura El–Felek arapski, transkripcija i prijevod sure Felek

El-Felek Arapski El-Felek Transkripcija KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. MIN ŠERRI MA HALEK. VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB. VE MIN ŠERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED. Prijevod: Reci: “Utječem se...

Sura Ihlas – arapski, transkripcija i prijevod sure

Sura Ihlas na arapski Sura Ihlas transkripcija KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHU-S-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. Sura Ihlas prijevod: Reci:”On, Allah, Jedan je! Allah je utočište svakome! nije...

Sura El-Bekare – arapski, transkripcija, prijevod

Sure Bekare na arapski (prva dva ajeta) Sura El-Bekare transkripcija – tekst (cijela sura) Klikni da otvoriš transkripciju Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif lam mim 2. Zalikel kitabu la rajbe fihi*...

Sura Jasin – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Jasin – arapski (prvih 10 ajeta) Sura Jasin transkripcija (tekst) Bismillâhi-r-rahmâni-r-rahîm Jâ-sîn. (1) Ve-l-kur-âni-l-hakîm. (2) Inneke le mine-l-murselîn. (3) ‘Alâ sirâtin mustekîm. (4) Tenzîle-l-‘azîzi-r-rahîm. (5) Li tunzire kavmen mâ unzire...

Sura Kehf – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Kehf arapski (prvih deset ajeta) Sura Kehf transkripcija (tekst) Klikni da pročitaš transkripciju Al-Ĥamdu Al-Ladhī ‘Anzala `Alá’ Alā Abdihi Al-Kitāba Wa Lam Yaj`al Llahu` Iwajā (Al-Kahf:...

Sura Mulk (Tebareke) – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija: 1. tebareke-llezi bi jedihi-l-mulku vehuve ‘ala kulli šej’in kadir 2.ellezi haleka-l’mevte ve-l’hajate lijebluvekum ejjukum ahsenu ‘amelen vehuve-l’azizu-l’gafur 3.ellezi haleka seb’a semavatin tibakan ma tera fi halki-rrahmani...

Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Vakia transkripcija (tekst) (1) izâ vekâatil vâkiatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafidatün râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen...

Koliko je koristan ovaj sadržaj?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Još uvijek nema glasova. Ocijenite prvi!