back to top

Vaktija Gračanica na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Gračanica je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

O GRAČANICI

vaktija gračanica
                                                                           Vaktija Gračanica na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Naselje Gračanica je nastalo u srednjem  vijeku, u blizini rudnika željeza. Oko 1520 godine dolazi pod osmansku upravu. Status kasabe (gradskog naselja) dobiva 1548. godine. Središtem prostranog kadiluka postaje 1572. godine. Oko 1600. godine postaje značajno bosansko središte trgovine i zanatstva i ima čaršiju i najmanje osam mahala, i isto toliko džamija i mesdžida.

Gračanica je grad i naseljeno mjesto u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, te je jedan od 5 gradova u Tuzlanskom kantonu. Zahvata veći dio doline rijeke Spreče u njenom donjem toku i dio planine Trebava. Graniči sa gradom Gradačac na sjeveru, Srebrenikom na istoku te Lukavacem na jugoistoku. Granične općine sa južne i zapadne strane su Petrovo i Doboj Istok. Općina je do rata 1992–1995 pokrivala površinu od 387 km2, da bi joj nakon Dejtonskog sporazuma pripala teritorija od 216 km2. Status grada Gračanica je dobila u 2019.

HISTORIJA

Gračanica se po prvi put spominje u osmanskim izvorima 1528. godine. Naselje je pripadalo nahiji Soko, i bilo je poznato po rudniku željeza. Centar nahije Soko predstavljao je srednjovjekovni utvrđeni grad Sokol, koja se nalazi na oko 6 km udaljenosti od grada.

Naselje Gračanica je predstavljalo najveće naselje nahije Soko. Status grada (kasabe) Gračanica je stekla nešto prije 1548. godine, a do 1604. godine Gračanica je brojala deset mahala sa osam džamija i mesdžida, više kulturno-prosvjetnih ustanova, hamamom itd, te 25 registriranih esnafa. Po broju stanovnika dosegla je nivo Donje Tuzle (današnja Tuzla). Negdje krajem 17. vijeka, Ahmed-paša Budimlija, najznačajniji gračanički vakif, izgradio je čaršijsku džamiju, hamam (javno kupatilo) i sahat kulu koja je godinama prepoznatljivo obilježje gračaničke čaršije. U prvoj polovini 19. vijeka, gradačački kapetani iz porodice Gradaščević (Osman-beg, Murat-beg i Hadži Bećir-beg) osnovali su još tri značajna vakufa, te izgradili dvije medrese, više desetina dućana, hanova i drugih koristonosnih objekata.

U vrijeme austrougarske okupacije BiH 1878. godine, pred Gračanicom se odigrala jedna od najvznačajnijih bitaka, u kojoj su združene snage Bošnjaka pod komandom pljevaljskog muftije Mehmed Vehbi ef. Šemsekadića pobijedile okupatora i prisilile ga na povlačenje ka Doboju.

Tokom austrougarskog doba, Gračanica doživljava intenzivan privredni, urbani i kulturni razvoj. Izgrađen je veći broj zgrada, uređena glavna gradska ulica (čaršija), izgrađena uskotračna pruga koja je povezivala Gračanicu sa željezničkom prugom Doboj-Tuzla.

Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, Gračanica je dala znatan doprinos odbrani zemlje. Na južnoj polovini prijeratne općine Gračanica (područje Ozrena) u jesen 1991. godine neustavno i jednostrano je proglašena nova srpska općina Petrovo. U proljeće 1992, nakon niza subverzivno-terorističkih napada u organizaciji lokalnog SDS-a, započelo je spontano samoorganiziranje građana kroz tzv. mahalske straže, zatim mobiliziranje rezervnog sastava milicije, a potom i Teritorijalne odbrane.

ZNAMENITOSTI

U sadašnje vrijeme Gračanica je poznata po svom poslovnom duhu i u cijeloj Bosni i Hercegovini poznata kao „od posla čaršija“.

Grad Gračanica ima veoma dobre uslove za razvoj raznih vrsta turizma. Tu su bogato kulturno-historijsko naslijeđe, prirodne ljepote, mineralne i ljekovite vode.

Najveći procvat Gračanica je doživjela krajem 17. vijeka kada se u nju, nakon pada Budima 1686. godine doselio Ahmed-paša Budimlija koji je obnašao značajne funkcije i za čije ime se vezuje izgradnja nekoliko značajnih objekata po kojima je čaršija i danas prepoznatljiva.

Na početku 20. vijeka u Gračanici je bilo 11 džamija, pravoslavna i katolička crkva i jevrejski templ (sinagoga) što svjedoči o multietničnosti i multikonfesionalnosti ovog grada. Gračanica ima bogatu kulturno-historijsku prošlost. Na njenom širem području tragove svog prisustva i kulture su ostavili neolitski čovjek, Iliri, Kelti, Rimljani, Slaveni, Osmanlije i Austrijanci. Ima uslove za razvoj kulturnog, vjerskog, izletničkog, rekreativnog, seoskog, etno i banjskog turizma.

Ima evidentiranih 70 spomenika kulturno-historijskog i 12 spomenika prirodnog naslijeđa. Mapa obilaska turističkih atrakcija se zasniva na spomenicima iz srednjeg vijeka, osmanskog perioda, austrougarske uprave, perioda socijalističke Jugoslavije i spomenicima novijeg vremena.

Vaktija Gračanica je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

vaktija ramazan 2022 evaktija
                                                                                                Vaktija Gračanica na eVaktija.com