Želiš li zaštitu od lošeg društva? Onda uči ovu dovu!

Rabbena la tedž’alna me’al-kavmiz-zalimin.

Gospodaru,naš,ne daj nam da budemo s ljudima zulumćarima. (El-E’araf, 47. ajet)

Ovo je dova kojom se moli zaštita od lošeg društva na dunjaluku i na Ahiretu. Ove riječi će izgovoriti stanovnici bedema (e’araf ) između Dženneta i Džehennema, kada ugledaju stanovnike Vatre.

Autor teksta “Želiš li zaštitu od lošeg društva? Onda uči ovu dovu!” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

popularno

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata...

Sura Kevser

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Sura Maun

Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...