back to top

Vaktija Laktaši na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Laktaši je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA LAKTAŠI – GEOGRAFIJA

Dio Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, na kojem se nalazi grad Laktaši, zauzima sjeverozapadni dio naše Republike, tačnije područje između gradova Banja Luka i Gradiška, te opština Srbac, Prnjavor i Čelinac.

Rijeka Vrbas protiče sredinom njene teritorije i dijeli je na župski dio (desna obala Vrbasa) i potkozarsko-lijevčanski dio (lijeva obala Vrbasa).

Administrativno je podeljen na 11 mesnih zajednica sa 37 naseljenih mesta, na ukupnoj površini od 38.838 hektara.

Smješten na važnim putevima od pamtivijeka, grad Laktaš je veoma atraktivan u komunikacijskom smislu, što je značajno uticalo na njegov razvoj i mentalitet njegovih stanovnika.

Povezano Lijevče poljem sa velikim prostorom plodne Panonske nizije, područje grada Laktaša oduvijek je predstavljalo prostor na kojem se istovremeno osjeća bogat kolorit Balkana, te preplitanje istoka i zapada. . Ovo područje presecaju važni putevi: autoput Banja Luka-Gradiška-Okučani (izlaz na autoput Beograd-Zagreb), magistralni put Banja Luka-Doboj, te putevi: Klašnice-Prnjavor i Laktaši-Srbac, dok je međunarodni aerodrom br. Banja Luka je udaljena samo tri kilometra od gradskih centara, što ovo područje čini bliskim evropskim i svjetskim metropolama.

VAKTIJA LAKTAŠI – HISTORIJA

Istorijsko-geografski položaj grada ukazuje na naseljavanje ovog područja još u kamenom dobu, o čemu činjenično govore i arheološka nalazišta u podnožju brda, uz rijeke. Rimljani su vladali ovim krajevima u 9. godini naše ere, kada su izgrađeni mnogi vojni logori i objekti od privrednog značaja. Početkom 12. vijeka ovo područje ulazi u sastav Ugarske kraljevine, a potom njome vladaju Turci 350 godina, od početka 16. vijeka. U tom periodu dolazi do masovnih migracija stanovništva. Srpsko stanovništvo je nasilno preseljeno iz planinskih krajeva istočne Hercegovine, Crne Gore i Like u Lijevče polje i Potkozarje. Obilježje austrougarske vladavine koja je uslijedila bilo je naseljavanje ovog područja od strane Talijana, Nijemaca, Ukrajinaca i Poljaka.

Tada je ovo područje zbog primjene savremenih agrotehničkih mjera postalo najrazvijeniji dio Bosne i Hercegovine. Jedan od najjačih trgovačkih i zanatskih centara u to vreme bio je današnji Aleksandrovac, koji je 1889. godine dobio poštu, a tu je bila i fabrika za proizvodnju čuvenog sira iz manastira Trapista. Druga polovina osamdesetih godina prošlog vijeka bila je početak stvaranja takozvanog “Laktskog ekonomskog čuda”. Ovaj grad skreće pažnju na sebe velikim investicionim ulaganjima, što širom otvara vrata privatnom preduzetništvu. Taj trend se održao do danas.

Prirodno-geografski položaj grada može se okarakterisati kao veoma povoljan jer se nalazi na području tipičnog ravničarskog terena Lijevčanskog polja.

Zbog svog povoljnog geostrateškog položaja i razvijene saobraćajne infrastrukturne mreže, grad Laktaši je dobro povezan sa susjednim gradovima i opštinama, kao i širom okolinom. Kroz grad prolazi autoput Banja Luka-Gradiška, koji ima izlaz na autoput Beograd-Zagreb.

VAKTIJA LAKTAŠI – TURIZAM

Mnogo je turističkih atrakcija zbog kojih bi poželjeli posjetiti Laktaše. Na području Laktaša nalaze se ogromna prirodna bogatstva, kao i veliki broj kulturno-istorijskih spomenika koji svjedoče o prošlosti ovog kraja.

Grad je prepoznatljiv i po banji Terme Laktaši koja se nalazi u samom centru grada, a koja je poznata po ljekovitosti svojih toplih izvora. Tokom letnje sezone, pored dva zatvorena bazena, postoji i otvoreni bazen, koji se takođe puni lekovitom banjskom vodom.

Najčešća oboljenja koja se leče u banji su: očne bolesti, kožne bolesti, problemi sa nervima, zglobovima, srcem i venama. Nedaleko od pomenute banje Laktaša nalazi se i banja u Slatini (liječenje reumatskih oboljenja i postoperativni zahvati). Obe banje imaju “fitness” i “wellness” ponudu, pa privlače i one posetioce kojima je samo potreban odmor i opuštanje.

Iako je banjski turizam najzastupljeniji, u Laktašima se posljednjih godina sve više razvija poslovni (MICE) turizam. Seminari, konferencije i druga poslovna okupljanja najčešće se održavaju u hotelu “San”, koji se, pored zdravstvenih usluga i smještaja za korisnike banja, sve više specijalizirao za ovu vrstu turizma.

Seoski turizam, zasnovan na tradicionalnoj gastronomskoj ponudi, etničkom ambijentu, prezentaciji starih zanata i drugim zanimljivostima, je još jedan vid turizma koji počinje da se razvija u nekoliko sela Latakije.
Da su ljekovita svojstva Laktaške banje bila poznata još u rimsko doba, ako ne i ranije, dokazuje i arheološko nalazište “Rimske terme”, koje je bilo rimsko javno kupatilo.
Pored ovog arheološkog nalazišta, u selu Gornji Bakinci u Latakiji u septembru 2012. godine otkriven je ranovizantijski grad „Balkis“. Predstavlja izuzetno vrijedan arheološki lokalitet, koji sadrži brojne ostatke više vjerskih objekata, među kojima je i episkopska bazilika iz 4.-6.

Crkva brvnara u Malom Blašku posvećena je rođenju Blažene Djevice Marije. Najznačajniji je kulturno-istorijski spomenik na području grada Laktaša i šire i pod zaštitom je države.

Vaktija Laktaši je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

evaktija
Vaktija Laktasi