back to top

Dova za spavanje i smirenje, lijep san

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem je u mnogim hadisima objasnio pravila prilikom odlaska na spavanje, prevrtanja u snu, snoviđenja, buđenja iz sna te preporučio učenje određenih kur’anskih sura i dova kako bi bili zaštičeni tu noć od šejtanskog zla i djelovanja i kako bi imali ugodniji san. Ružni snovi, nesanica, prevrtanje u snu, mjesečarenje, buđenje u snu i sl, često mogu biti šejtansko djelovanje tokom samog sna, a takođe razlog svemu navedenom može da bude i razni stresovi, traume, teška hrana u kasne sate i sl.

Prije odlaska na spavanje, lijepo je da musliman uradi slijedeće:

– obuči čistu pidžamu i uzeti abdest kao za namaz

– očistiti posteljinu rukom

– ako je u mogućnosti, neka se namiriše

– proučiti propisane zikrove (sure i dove)

– leći na desnu stranu

– spominjati Allaha dok ne zaspemo

1) Proučiti sure Ihlas, Felek i Nas

Svake noći kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, pošao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta.

2) Proučiti Ajetul Kursiju Allahov Poslanik s.a.w.s bi govorio: “Kada legneš u postelju prouči Ajetul kursijju, tako će te štititi od Allaha (poslan) zaštitinik, i šejtan ti se neće primaći.” (Buharija)

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ا خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم – –

ALLAHU LA ILAHE ILLA HU. EL- HAJJUL-KAJJUM. LA TE’HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZALLEZI JEŠFE’U INDEHU ILLA BI IZNIH. JA’LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ’IN MIN ILMIHI ILLA BIMA ŠA’E. VESI’A KURSIJJUHUS-SEMAVATI VEL-ERD. VE LA JE’UDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM (El Bekare 255)

“Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegov Prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni!” (El Bekare 255)

3) Proučiti dva zadnja ajeta sure El Bekare

Allahov Poslanik s.a.v.s kaže: “Ko prouči u noći dva posljednja ajeta sure Bekare ( Amene rresulu bi ma unzile ilejhi min rabih vel muminun ..) dovoljni su mu.“ (Mutefekun alejhi)

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

AMENER-RESULU BIMA UNZILE ILEJHI MIR-RABIHI VEL MU’MINUN. KULLUN AMENE BILLAHI VE MELA’IKETIHI VE KUTUBIHI VE RUSULIH. LA NUFERRIKU BEJNE EHADIN MIR-RUSULIH. VE KALU SEMI’ANA VE ETA’NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL-MASIR. LA JUKELLIFULLAHU NEFSEN ILLA VUS’AHA. LEHA MA KESEBET VE ALEJHA MEKTESEBET. RABBENA LA TU’AHIZNA INNESINA EV AHTA’NA. RABBENA VE LA TAHMIL ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ALELLZINE MIN KABLINA. RABBENA VE LA TUHAMMILNA MA LA TAKATE LENA BIH. VE’AFU ‘ANNA VAGFIRLENA VERHAMNA ENTE MEVLANA FANSURNA ALEL-KAVMIL-KAFIRIN (El-Bekare, 285-286)

4) Staviti desnu ruku pod obraz i proučiti اللهم قنيعذابك يوم تبعث عبادك “Allahumme kinni azabeke jevme tebasu ibadek”. (tri puta) “Gospodaru moj sačuvaj me Tvoje kazne na dan kad budeš proživljavao svoje robove.” (Davud, Tirmizi)

5) Proučiti dovu باسمِكَ اللهم أموت أحيا “Bismikellahumme emutu ve ahja” U tvoje ime, moj Gospodaru, umirem i živim. (Mutefekun alejhi)

6) Kada neko nakon što se probudio iz sna ustane iz postelje, neka, prije nego što ponovo legne, dobro otrese svoj pokrivač (rubove njegove) tri puta, jer on ne zna šta je poslije njega u nju ušlo. A kad se već nasloni u postelji,neka izgovori dovu:

“Bi-smike Rabbi veda’ tu dženbi ve bike erfe’uhu, fe in emsekte nefsi fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-s-salihine”

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين –

S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podići ću se. Ako uzmeš moju dušu, budi milostiv prema njoj, a ako je vratiš, zaštiti je kao što si zaštitio Svoje dobre robove!

7)”Hoćete li (vas dvoje) da vas uputim na nešto što je po vas bolje od bilo kakvog sluge? Kad pođete u postelju, na spavanje, izgovorite: “Subhana-l-Lah” (33x), “El-hamdu li-l-Lahi” (33) i “Allahu ekber”(34) – eto, to vam je bolje od ma kog sluge. 8)Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, ne bi zaspao prije negoli prouči dvije sure: Es-Sedžda i Tebareke. (Titmizi, Nesai)

9) Kada se odlučiš ići u postelju, prethodno se abdesti poput abdesta za namaz, potom lezi na desni bok i prouči dovu: “Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve vedždžhtu vedžhi ilejke ve eldže tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldžee ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte”

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبةً ورغبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت”

– Allahu, Tebi predadoh dušu svoju, i oporučih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) leđa svoja iz želje i straha, jer nema skloništa ni spasilišta pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. ( Pa ako umreš, umrijet ćeš u vjeri islamu. )( K )

Preporučeno čitanje:

 • Dova za nafaku, bereket i posao, protiv dugova
 • Dova za smirenje i strah | Dova za smirenje djece, živaca, srca
 • Jutarnji i večernji zikr
 • Dova za sreću u ljubavi, na poslu, u životu
 • Dova za ljubav, slogu, ljubavne probleme
 • Dova za dobar posao | Dova za hairli, bolji posao i zaposlenje
 • Dova za umrle | Poslanikova a.s. dova za umrle
 • Dova za novac (koju uči dužnik)
 • Dova za porodicu
 • Kunut dova – arapski, transkripcija, prijevod
 • Dova za roditelje (i za žive i za one koji su preselili)
 • Dova za brak (sretan, bolji, lijep brak)
 • Dova za izlaz iz svake situacije
 • Dova za spavanje i smirenje, lijep san
 • Dova za bolove (glave, zuba, ledja, stomaka)

DODATAK:

DOVE NAKON BUĐENJA IZ SNA

1. الحَمْدُ لله الذِي أحْيَانا بَعْدَمَا أمَاتَنَاوإلَيْهِ النَشُور

El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba’de ma ematena ve ilejhi-nnušuru – Hvala Allahu, Koji nas oživi nakon što nas umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća. (Buharija)

2) لا إلَهَ إلاَّ الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ على كلِّ شيءٍ قَدير، الحَمْدُ لله وسُبْحانَ الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حَولَ ولا قُوةَ إلا بالله اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي

La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, ve huve’ ala kulli šej’in kadir. Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-aliji-l-azim.Rabi-gfir li.

Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. Njegova je moć iznad svake druge moći, neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema boga osim Allaha. Allah je Najveći. Nema moći i sile osim Allahove, Moćnog i Velikog. Gospodaru moj, oprosti mi. (Buharija)

3)الحَمْدُ لله الذِي عَافَانِي في جَسَدِي ورَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وأَذِنَ لي بِذِكْرهِ

El-hamdu li-l-Lahi-llezi afani fi džesedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bi zikrihi – Hvala Allahu, Koji je zdravim očuvao moje tijelo, vratio mi moju dušu i omogućio mi da Ga se sjećam spominjući. (Tirmizi)

DOVE KOD PREVRTANJA U SNU

لا إله إلا الله الواحد القهار، ربُّ السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار”

Prenosi Aiša, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, kada bi se u snu prevrnuo (s boka na bok) izgovarao ovu dovu – “La ilahe illa-l-Lahu- l-Vahidu-l-Kahharu Rabbi-s-semavati ve-l-erdi ve ma bejnehume-l-Azizu-l-Gaffar”

– Nema boga osim Allaha, Jednoga i Silnoga, Gospodara nebesa i Zemlje i prostora među njima, Milog Oproštavatelja. ( Hakim, kaže da je sahih, složili se imam Zehebi i nesai)

DOVA PROTIV (DOŽIVLJAJA) NEMIRA I STRAHA U SNU, TE AKO JE NEKO POGOĐEN OSJEĆAJEM TUGE

أعوذ بكلمات الله التَّامَّة من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأنْ يحضرون”.

“E’uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min gada-bihi ve ‘ikabihi ve šerri ‘ibadihi ve min hemezati-š-šejatini ve en jahdurun”

– Zaštitu tražim pomoću Allahovih savršenih Riječi pred srdžbom Njegovom i kaznom Njegovom, protiv zla robova Njegovih, te protiv šejtanskih nagovaranja na zlo i njihova prisustva. ( Tirmizi,Davud )

DOVE – UČE SE POSLIJE SNOVIĐENJA ILI SANJANJA

1) Snoviđenje lijepog dolazi od Allaha, a sanjanje ružnog od šejtana. Kad neko od vas snije što mu je drago, neka to ne priča osim onome ko mu je drag. (K)

2) Onaj ko sanja san koji mu nije drag, neka u lijevu stranu puhne tri puta, i potom prouči: “e’uzu bi-l-Lahi”- moleći Ga za zaštitu protiv šejtana i ružnog sna. – (3x) (Muslim)

3) “Neće nikome san obznaniti.” (Muslim)

4)”Prevrne se na drugu stranu.” (Muslim)

5) “Ustane i klanja (nafilu), ako to želi.” (Muslim)

Izvor: n-um.com

Preporučujemo za čitanje:

 • Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Mulk (Tebareke) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Dova za želju (murad) i uspjeh
 • Dova za zdravlje i ozdravljenje
 • Dova za djecu – za uspjeh, sreću, zdravlje, protiv uroka
 • Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Kafirun (Kulja) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod
 • Subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Kadr – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Jusuf – arapski, transkripcija, prijevod

popularno

Kockanje online: 5 najpopularnijih igara

Čarolija kasina, bilo da se radi o svjetlima Las...

Islamski sanovnik: sanjati ovcu

Ovca u snu označava plijen, žene, imetak, vlast, djecu,...

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i...

Islamski sanovnik: sanjati mrave

Mravi u snu upućuju na vojsku, djecu, imetak, dug...

Sura Kehf – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Kehf arapski (prvih deset ajeta) Sura Kehf transkripcija (tekst) Klikni...

Zašto su Bonus Buy Slotovi na BitcoinCasino.us obavezni za ljubitelje slotova

U dinamičnom i uvijek evoluirajućem svijetu online kockanja, pojavljuje...