back to top

Vaktija Trebinje na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Trebinje je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA TREBINJE – HISTORIJA

Prapovijest
Najnovija arheološka istraživanja obavljena tokom 1997. i 1998. godine, potvrdila su činjenicu o kontinuiranom životu ljudi na ovim prostorima od paleolita do danas. Prapovijesnih objekata (tumulusi i gradine) je na tisuće i do sada je ispitano samo oko 1%. U blizini Bileće je pronadena ilirska grobnica s vrlo neobičnim načinom sahranjivanja – Kacanjska grobnica s vrlo vrijednim predmetima od kojih su neki uvezeni iz Grčke. To govori o tome da prastanovnici Kacnja nisu bili egzotični pustinjaci, već ljudi s intezivnim komunikacijama na širokom prostoru. U dijelu Trebinja iznad naselja Police nalaze se ostatci poredanog kamena u pravilno raspoređenim crtama za koje se vheruje da imaju značenje povezano s astronomijom. Smješten je u gornjem dijelu brda Crkvine, desno od puta za kompleks Hercegovačke Gračanice, a istočno od odvojka staze prema austro-ugarskoj utvrdi Straču. Čine ga vidljivi kameni zidovi, od kojih je šest lako vidljivih, sedmi je dosta razgrađen a možda postoji i osmi. Zidovi su usporedni, ravni i od naslaganog grubog kamena. Na krajevima petog zida su dvije velike gomile, što naslućuje da bi mogle biti izvorni dio objekta, ili da su građene naknadno razgradnjom ovog zida. To bi značilo da su zidovi kronološki stariji od gomila. Za gomile se znade da su iz predrimskog vremena (1300. – 500. pr. Kr.).

Osmansko Carstvo
Pod osmanskom vlašću došlo je najkasnije 1467. godine. Imalo je ulogu sjedišta nahije unutar Bosanskog pa Hercegovačkoga sandžaka. 1574. godine je preko Trebišnjice Mehmed-paša Sokolović dao podići napoznatiji trebinjski most, Perovića-Arslanagića most. Sjedištem je kapetanije od 1664. godine. Privremeno su Trebinjem oslobodili Mlečani 1694. do 1699. godine, nakon čega je opet pod Turcima. Radi zaštite od budućih mletačkih napada Osmanlije daju podići jaku utvrdu početkom 18. stoljeća. Tada slijede novi pritisci na ovdašnje katoličke Hrvate. U drugoj polivici17. i početkom 18. stoljeća većina ovdašnjih Hrvata katolika pod pritiskom muslimana i pravoslavnih Srba prelaze na islam ili pravoslavlje. Fra Marko Andrijašević to je dokumentirao u izvješću Kongregaciji u Rimu. Uz pomoć i odobrenje Osmanlija srpski pravoslavna Crkva nasilno pretvorili osam od ukupnih dvanaest katoličkih crkava i samostana u Trebinju i Popovu polju u pravoslavne hramove i manastire. Katolici u stoljećima osmanske vlasti nisu smjeli graditi nove niti obnavljati stare crkve, dok su pravoslavni imali nešto bolji položaj. Svijest o drugom podrijetlu pravoslavaca iz Trebinja imaju Srbi iz Bileće, Gacka i Nevesinja, koji Srbe iz Trebinja nazivaju Latinima ili Žabarima. Početkom 18. stoljeća nastao je stari grad – Kastel na obali Trebišnjice, dok je današnji stari grad nastao na mjestu nekadašnjeg trgovačko-obrtničkog središta. Ime Trebinje u sadašnjem obliku se spominje tek 1711. Nasljedni kapetani kapetanije su Resulbegovići od 1712. do 1835. godine.

VAKTIJA TREBINJE – PRIVREDA

Trebinje je do 1992. bio vrlo razvijen grad, čiji su nositelj u drugoj polovici 20. stoljeća bili metalna industrija (Industrija alata Trebinje), konfekcijska proizvodnja (Novoteks), lokalne prehrambene tvrtke (konditorski proizvodi), podrumarstvo, kao i hidroelektrane na Trebišnjici. U okolici je razvijen uzgoj ranog voća i povrća, pčelarstvo i dr. Za vrijeme rata i poslije njega, dolazi do izolacije ovoga kraja i naglog pada zaposlenosti. Iz grada se seli ili biva protjeran jedan dio nosioca ekonomije. Poslije rata, Trebinje se također nalazilo pod ekonomskim sankcijama zbog podrške ratnim zločincima. Danas je stopa nezaposlenosti preko 20%.

Vaktija Trebinje je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

vaktija trebinje
Vaktija Trebinje