back to top

Vaktija Kladanj na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Kladanj je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA KLADANJ – GEOGRAFIJA

Općina Kladanj se prostire dolinom rijeke Drinjače, u podnožju planine Konjuh. Nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni. Po teritorijalno-administrativnoj podjeli Bosne i Hercegovine, Općina Kladanj je sastavni dio Federacije BiH, smještena je na jugu Tuzlanskog Kantona. Naselje Kladanj je smješteno na putu Županja – Tuzla – Sarajevo. Nadmorska visina je 560 metara, površina 325 km2.

Ime grada
Ime grada Kladnja potiče iz osmanskog perioda, a izveden je iz riječi “klada” (balvan) o čemu postoji zvanično tumačenje, a u narodu o toponimu grada ima više tumačenja. Tako npr. jedna legenda o nastanku imena Kladanj govori o turskom nadiranju na zapad, preko ovih područja. Da bi prešla rijeku Drinjaču, turska vojska je improvizovala most od klade. Pri prelasku, jedan vojnik se utopio i
Kladnju su dali današnje ime.

Nastanak grada
Grad Kladanj je nastao na ušću rijeke Ujiče u rijeku Drinjaču, kao mala varoš sa nekolicinom stambenih objekata i par trgovačkih objekata u kojima su se mogle kupiti neophodne namjernice za život. To je bilo naselje prije svega šumskih radnika koji su radili na sječi i transportu drveta iz ovog područja.

Dolaskom turaka na ove prostore došlo je do izgradnje raznih objekata koji se karakteristični za taj period, kako u Kladnju tako i u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.

Osim Kuršumlije i Đurđi – hanumine česme, koja je nakon rušenja Hadim Ali – pašine džamije, prenesena pred ovu džamiju, drugih značajnih spomenika iz turskog doba nije očuvano, čak ni iz stambenog graditeljstva, a uzroke valja tražiti u velikim požarima koji su uništavali čitave gradske četvrti, jer su bile građene od drveta, a dosta toga je uništeno i u toku proteklih ratova.

Broj i gustina stanovništva
U gradu Kladnju je 1991. živjelo 4500 stanovnika, od čega: 87% Bošnjaka, 10% Srba i 3% ostalih. Stanovništvo je izvor radne snage, stoga je potrebno upoznavanje njegovih osnovnih karakteristika.
Prema procjenama za 2004 godinu, u Kladnju živi oko 5000 stanovnika, od toga domicilnom stanovništvu pripada oko 4600 stanovnika.
1991 godine, u gradu Kladnju stanovništvo je živjelo u okviru 1323 domaćinstva, iz čega proizilazi da je u jednom domaćinstvu živjelo 3,4 članova.
Danas je ovaj odnos dosta manji jer se natalitet u velikoj mjeri smanjio, a broj domaćinstava porastao. Obzirom da u gradu živi oko 5000 stanovnika, a broj domaćinstava iznosi 1786 dolazimo do zaključka da u jednom domaćinstvu živi 2,8 članova.

VAKTIJA KLADANJ – HISTORIJA

Prvi spomen grada Kladnja potječe još iz 1138. godine. Kuršumlija džamija u Kladnju – ime joj je izvedeno od turske riječi olovo (kurşun), zbog kupole kojom je prekrivena. Prvi zapis o Kladnju u turskim izvorima potječe iz 1469. godine, a odnosi se na pijacu Četvrtkovište, gdje su četvrtkom održavani veliki sajmovi. U razdoblju osmanske vladavine, Kladanj se spominje 1557. godine kao naselje (kasaba) u okviru Sarajevskog kadiluka (teritorijalne jedinice), koje je kasnije i samo postalo kadiluk s Olovom kao njegovim dijelom.

VAKTIJA KLADANJ – PRIVREDA

Nosioc razvoja je drvna industrija “Sokolina”, koja uz živinički “Konjuh” predstavlja najvitalniji privredni kapacitet grada. Eksploatacija šuma počelo je još u austrougarskom periodu. Pored drvnoprerađivačke industrije, postoje i pogoni tekstila i proizvodnja magnezita. Područje Kladnja ima povoljne uslove za zimski turizam, za lov na krupnu divljač i ribolov. Kladanj je poznat i po mineralnoj vodi. Na jednom kladanjskom vrelu izvire tzv. muška voda, kojoj se pripisuju afrodizijačka svojstva i koja je jedno vrijeme bila osnovni izvozni artikl, a samo vrelo posjećivali su brojni znatiželjnici i turisti.

Vaktija Kladanj je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

evaktija
Vaktija Kladanj