back to top

Dova za znanje

Dova za znanje će vam pomoći da iskoristite najveću blagodat koju nam je Allah podario.

Rabbi zidni ilma. Gospodaru,znanje mi povećaj. (Ta-Ha, 14. ajet)

Jedna od najvećih čovjeku podarenih blagodati jeste znanje. Znanjem je čovjek uzdignut nad ostalim Allahovim stvorenjima, a iznad svakog znalca ima učeniji.

U znanju je svako dobro, osim oholosti koju može proizvesti kod onih kojima je dato znanje. Zato se svaki učeni treba paziti zla oholosti, kao i zavisti koja se može javiti kada učeni sretnu učenije od sebe.

Autor teksta “Dova za znanje” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

popularno

Želiš li zaštitu od lošeg društva? Onda uči ovu dovu!

Rabbena la tedž'alna me'al-kavmiz-zalimin.Gospodaru,naš,ne daj nam da budemo s...

Islamski sanovnik: sanjati ormar

Simbolizira radost koja će naskoro stići, pogotovu ako se...

Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija Ajetul Kursije Allāhu lā ilāhe illāhu vel hajjul-kajum. Lā...

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i...

Dova za oprost grijeha

Želiš li da ti se oproste grijesi? Ovo je...