back to top

Vaktija Šipovo na našoj stranici je usklađena sa vaktijom IZ. Možete biti sigurni da je tačna i ispravna. 

Vaktija Šipovo je raspored islamskih dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta u vremenu kada nastupi mjesec Ramazan.

Kada vjernik stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme, a da bi znao tačno vrijeme on će pogledati namaska vremena na vaktiji.

VAKTIJA ŠIPOVO – GEOGRAFIJA

Šipovo se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, oko 85 kilometara od Banja Luke .

Teren oko ušća rijeke Janje u Plivo je ravan i brdovit sa nadmorskom visinom od oko 440 m. Postepeno se diže i prelazi u planinsko područje. Vrh Veliki Vitorog ( Planina Vitorog ; 1906 m) predstavlja najveću nadmorsku visinu ovog područja na jugu, a Bandira ( Planina Lisina ; 1335 m) je najveću nadmorsku visinu na sjeveru. Na istoku je najviša planina Gorica sa vrhom od 1267 m, a na zapadu Čardak sa vrhom od 1452 m.

Reljef Opštinu Šipova čine sledeće reljefne celine:

planinski masivi (Vitorog, Plazenica , Ravna gora , Gorica, Lisina i Čardak);
površine i visoravni (Natpoljsko-Čuklićka, Podobzirsko-Pribeljačka i Strojičko-Podovska);
doline rijeka Plive i Janje.
Reljef šipovskog područja najvećim je dijelom izgrađen od sedimentnih vapnenačkih stijena i dolomita . Krečnjačke površine ispresijecane su brojnim tektonskim pukotinama na kojima su stvoreni brojni oblici reljefa ( ponornice , uvale , jame, špilje ), među kojima je najpoznatija Vaganjska pećina (990 metara nadmorske visine) sa brojnim ukrasima od stalaktita i stalagmiti .

Urbano područje grada nalazi se u sjevernom dijelu opštine u slivu pomenutih rijeka, gdje živi oko 60% ukupnog stanovništva opštine. U saobraćajnom smislu, kroz opštinu Šipovo prolaze dva važna komunikacijska pravca dolinom rijeka Plive i Janje. To su: pravac Banja Luka — Šipovo — Kupres i Jezero — Šipovo — Glamoč .

Klima

Područje oko rijeke Janje
U geomorfološkom pogledu Šipovo pripada brdsko-planinskom području koje se u prosjeku uzdiže iznad mora oko 800 m. Sa globalne klimatske tačke gledišta, Šipovo se nalazi u zoni umjereno kontinentalne klime , sa određenim diferencijacijama koje su uzrok razlika u nadmorskoj visini, topografskim i vegetacijskim elementima. Prosječna godišnja temperatura je +10°C, prosječna ljetna temperatura je oko +20°C, a prosječna zimska temperatura je oko 0°C. Srednja godišnja insolacijaiznosi 1800 sati ili u prosjeku 5 sati dnevno. Prosječna godišnja relativna vlažnost zraka iznosi oko 85%. Srednja vrijednost padavina je 990 mm godišnje. Prosječan broj dana pod snijegom je 120 dana, a vegetacijski period traje oko 250 dana. Magla u Šipovu je česta pojava i to u velikom broju dana u godini. Vjetrovi su česta pojava u južnom dijelu općine (Janjska visoravan) jer se preko Janja ukrštaju mediteranske i kontinentalne zračne mase .

VAKTIJA ŠIPOVO – HISTORIJA

Za vrijeme Drugog svjetskog rata ustaše su vršile nasilje i druge represalije nad lokalnim stanovništvom, pljačku materijalnih dobara i prisilno sindikaliziranje . Svoje akcije na području slivova Janje i Plive započeli su odmah nakon okupacije Kraljevine Jugoslavije.. U Šipovu je formiran ustaški logor kao vojno-politička ustanova, a za predsjednika općine Šipovo postavljen je učitelj Jakov Matekalo. Za prvi logor određen je Muharem Košmić iz Volara, a za njegovog zamjenika Stanislav Tolj, dok je komandir žandarmerijske stanice u Šipovu bio Jakov Bubalo. Među ustašama su se isticali lokalni muslimani: Mujo Bašić i Meho Kos (iz Šipova), Numo Brkić i Meho Fejzić iz Volara, Bahto Šuškić i Nedžib Malkoč iz Mujdžića, Alija Hasić iz Bešnjeva, Mahmut Ribić iz Gornjeg Šipova, načelnik željezničke stanice. Luka Tolj i kafedžije Jure i Ante Juranović. I prije okupacije na području općine Šipovo djelovala je ultranacionalistička ustaška organizacija, a vlasti su kao protagonista pratile Muslimana iz Volara Šerifa (Tala) Košmića, žandarmskog majora austrougarske vojske.

Nasilje, pljačka materijalnih dobara i druge odmazde natjerale su lokalno stanovništvo da pobjegne u šume i tamo se skloni od ustaša. Odmetnuto stanovništvo počelo se grupirati u vojne formacije. Ubrzo nakon toga, narod je ustao. Ustaške vlasti su imale informacije o ustanku koji se spremao sudeći po izvještaju Zapovjedništva Bosanske divizijske oblasti iz Travnika od 10. jula 1941. godine, u kojem se navodi da su organizaciju pripremali četnici na području Glamoč -Grahovo-Ključ-Petrovac. području. Grupe begunaca formirale su se u šumama oko sela Kozila , Pljeva i Dragnjić Podova , a predvodili su ih Mitra Trivunčić iz Pljeva, Tanasi Prola iz Kozila, Perić Vasić, Uroša Drenović, učitelj izGerzov i drugi.

Početkom septembra 1941. godine, u jeku ustaške ofanzive na ustanike, izvršena su masovna hapšenja u Šipovu i okolini. Lokalno stanovništvo je zatvarano u školu, Upravu šumarije i druge zatvore, a potom su odvedeni na Bare kod Gradine, gdje su ubijeni u masovnom masakru u periodu od 4. do 9. septembra. Žrtve su sahranjene nedaleko od mjesta zločina. Površinski sloj grobnice je posut živim krečom, a sloj tla je bio tanak; Na mjestima su virile ljudske ruke i noge spojene bodljikavom žicom. Nakon rata, prilikom prenošenja posmrtnih ostataka na gradsko groblje, utvrđeno je da su na tom mjestu ustaše strijeljale, zaklale ili na drugi način ubile 525 Srba različite starosti. Masakr na Bari početkom septembra smatra se najmasovnijim ustaškim zločinom na jednom mjestu na ovim prostorima.

U zatvoru koji se nalazio u pravoslavnom hramu u JajcuDana 16. septembra ubijeno je 158 zatočenih Srba, većinom iz Šipova. U izvještaju koji je sačinio komandant Vojske Krajine Mate Rupčić navodi se da su Srbi ubijani u hramu klanjem nožem. Broj Srba zatočenih u zatvorima županije Jajce (kojima je pripadalo Šipovo) do sada nije utvrđen. Ukupni demografski gubici, stvarni gubici, spiskovi žrtava i stradalnika, kao ni poimenička lista žrtava ovog kraja u Drugom svjetskom ratu nisu kompletirani. Prema djelimičnim popisima stanovništva koji su obavljeni nakon rata, na području Jajca evidentirano je 31 veliko stratište, sa ukupno 5.400 evidentiranih žrtava ustaških zločina 1941-1945. godine.

Vaktija Šipovo je raspored dnevnih molitvi za svaki dan i naznaka za početak i završetak posta za vrijem Ramazana. Ako vas zanimaju vaktije za druge gradove posjetite stranice: Vaktija Srebrenik, Živinice vaktija, Gračanica vaktija, vaktija Gradačac, Banovići vaktija, Kalesija vaktija i vaktija Brčko.

evaktija
Vaktija Šipovo