Subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod

subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod
Subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija Subkaneke

Subhaneke Allahumme ve bi hamdike, ve tebarekesmuke, ve teala džedduke, ve la ilahe gajruke.

Prijevod Subhaneke

Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje Ime, uzvišena je Tvoja veličina i nema boga osim Tebe.

Preporučujemo za čitanje:

 • Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Mulk (Tebareke) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Dova za želju (murad) i uspjeh
 • Dova za zdravlje i ozdravljenje
 • Dova za djecu – za uspjeh, sreću, zdravlje, protiv uroka
 • Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Kafirun (Kulja) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod
 • Subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Kadr – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Jusuf – arapski, transkripcija, prijevod

Tefsir Subhaneke

Prema hanefijskom i hanbelijskom mezhebu, sunnet je čitati dovu Subhaneke. Aisha (ra) je rekla:

„Kada je Poslanik Muhammed, s.a.w.s., započeo namaz, učio je„ Subhaneke allahumme we bihamdike we tabarakesmuke we teala džedduke wela ilahe gajruke “. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud.

Subhanake je izvedeno iz tespiha. To znači slaviti Allaha, reći da je daleko od bilo kakvih nedostataka. Tabarekasmuke je porijeklom iz bereketa. A to znači da je božanska dobrota stabilna. Teala džedduke: “Džed” znači veličanstvenost. “Te’ala” je izvedeno iz “Uluww”. To znači da je Njegovo Veličanstvo superiornije i nadmoćnije od svega, ili Njegova Slava i Veličanstvo su vrhovni.

popularno

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i...

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata...

Sura Kevser

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Sura Maun

Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure El-Fatiha 1.) El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn, 2.) Errahmānir-rahīm, 3.) Māliki...