back to top

Dova za oprost grijeha

Dova za oprost grijeha :

(Ko prouci bice mu oprosteno pa makar pobjegao sa bojnog polja)

Estagfirullahellezi la ilahe illa huvel-hajjel-kajjume ve etubuu ilejh.

Kada učiti dovu: Kada se uči Kur’an,kada kiša pada,uoči petka i ponedjeljka,uoči bajrama,pred zoru,pred iftar,između ezana i ikameta,u namazu,na sedždi,u ratu,na hadžu i uoči mubarek noći.

Dova se prima:Od roditelja,putnika,postača,bolesnika,mazluma i brata za brata.

Preporučeno čitanje:

 • Dova za nafaku, bereket i posao, protiv dugova
 • Dova za smirenje i strah | Dova za smirenje djece, živaca, srca
 • Jutarnji i večernji zikr
 • Dova za sreću u ljubavi, na poslu, u životu
 • Dova za ljubav, slogu, ljubavne probleme
 • Dova za dobar posao | Dova za hairli, bolji posao i zaposlenje
 • Dova za umrle | Poslanikova a.s. dova za umrle
 • Dova za novac (koju uči dužnik)
 • Dova za porodicu
 • Kunut dova – arapski, transkripcija, prijevod
 • Dova za roditelje (i za žive i za one koji su preselili)
 • Dova za brak (sretan, bolji, lijep brak)
 • Dova za izlaz iz svake situacije
 • Dova za spavanje i smirenje, lijep san
 • Dova za bolove (glave, zuba, ledja, stomaka)

Dova za oprost grijeha od Allaha dž.š.

Allāhummagfir lī ħatīetī ve džehlī ve isrāfī fī emrī ve mā ente e‘alemu bihī minnī. Allāhummagfir lī džiddī ve hezlī ve ħataī ve ‘amdī ve kulle zālike ‘indī. Allāhummagfir lī mā кaddemtu ve mā eħħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu ve mā ente e‘alemu bihī minnī entel-muкaddimu ve entel-mu-eħħiru ve ente ‘alā kulli šej-in кadīr. 

“Allahu moj, oprosti mi moj grijeh i moje neznanje, i neumjerenost moju u postupcima mojim, koje Ti poznaješ bolje od mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam u zbilji i šali učinio, ono što omaškom i što hotimično uradim, a svega toga ima kod mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio, a što Ti znaš bolje 

od mene. Ti određuješ šta će se desiti prije a šta kasnije i Ti si Svemoćan.” 

Allāhumme inneke ‘afuvvun kerīmun tuĥibbul-‘afve f‘afu ‘annī. 

“Allahu moj, Ti doista praštaš i Plemenit si, voliš praštanje, pa oprosti mi!” 

Allāhumme innī zalemtu nefsī zulmen kesīren ve lā jagfiruz-zunūbe illā ente fagfir lī magfireten min ‘indike verĥamnī inneke entel-gafūrur-raĥīm. 

“Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje učinio, a samo Ti grijehe opraštaš, pa mi oprosti Tvojim oprostom i smiluj mi se, jer Ti opraštaš i Milostiv si!”

Izvor: IKC-Berlin.de

Preporučujemo za čitanje:

 • Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Mulk (Tebareke) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Dova za želju (murad) i uspjeh
 • Dova za zdravlje i ozdravljenje
 • Dova za djecu – za uspjeh, sreću, zdravlje, protiv uroka
 • Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Kafirun (Kulja) – arapski, transkripcija, prijevod
 • Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod
 • Subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Kadr – arapski, transkripcija, prijevod
 • Sura Jusuf – arapski, transkripcija, prijevod

popularno

Sura Kadr – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure Kadr 1 – Inna enzelnahu fi lejletil kadr 2...

033.ba – Vaš izvor vijesti i informacija iz Sarajeva

U današnjem digitalnom dobu, internet je postao neizostavan izvor...

Jutarnji i večernji zikr 

Sadržaj Jutarnji zikr sa prijevodom na bosanski jezik 🌺🌺Jutarnji...

Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure El-Fatiha 1.) El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn, 2.) Errahmānir-rahīm, 3.) Māliki...

Sura El–Felek

Sura El–Felek arapski, transkripcija i prijevod sure Felek El-Felek Transkripcija KUL...