back to top

Dova za želju koju Allah dž.š. ne odbija – prijevod

Dova za želju i uspjeh (u poslu, školi, ljubavi, životu)

EUZUBILLAHIMINEŠEJTANNIRADŽIM – BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM.

ELHAMDULILLAHI RABIL ALEMIN VESELATU VESELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VEALA ALIHI VESAHBIHI EDŽMEIN.

VELILLAHI MULKUSSEMAVATI VEL ERD VALLAHU ALA KULLI ŠEJIN KADIR.

INNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERDI VAHTILA FILLEJLI VENNEHARI LEAJATIN LI ULIL ELBAB.

ELLEZINE JEZKURUNELLAHE KIJAMEN VEKUUDEN VE ALA DŽUNUBIHIM VEJETEFEKKERUNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERD.

RABBENA MA HALEKTE HAZA BATILA.

SUBHANEKE FEKINA AZABENNAR .

RABBENA INNEKE MEN TUDHILINNARE FEKAD ANZEJTEH.

VEMA LIZALIMINE MIN ENSAR.

RABBENA INNENA SEMINA MUNADIJEN JUNADI LIL IMANI EN AMINU BIRABBIKUM FE AMENNA.

RABBENA FAGFIRLENA ZUNUBENA VEKEFIR ANNA SEJIATINA VETEVEFENA MEAL EBRAR.

RABBENA VE ATINA MA VEADTTENA ALA RUSULIKE VELA TUHZINA JEUMEL KIJAMEH.

INNEKE LA TUHLIFUL MIAD.

RABBENA ATINA FIDDUNIJA HASENETEN VEFILAHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR.

RABBENAGFIRLI VELI VALIDEJJE VELIL MUNININE JEUME JEKUMUL HISAB.

BISMILLAHI – R – RAHMANI – R – RAHIM

EL – HAMDU LILLAHI RABBI – L – ALEMIN

ER – RAHMANI – R – RAHIM

MALIKI JEUMIDDIN

IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN

INDINE – S – SIRATA – L – MUSTEKIM

SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM

GAJRI – L – MAGDUBI ‘ALEJHIM VELE – D – DALLIN.

AMIN.

Preporučujemo za čitanje:

  • Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod
  • Dova za zdravlje i ozdravljenje
  • Sura Mulk (Tebareke) – arapski, transkripcija, prijevod
  • Sura Vakia – arapski, transkripcija, prijevod
  • Sura El-Kafirun (Kulja) – arapski, transkripcija, prijevod
  • Ajetul Kursija – arapski, transkripcija, prijevod
  • Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod
  • Subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod
  • Sura Kadr – arapski, transkripcija, prijevod
  • Sura Jusuf – arapski, transkripcija, prijevod

Dova za želju koju Allah dž.š. ne odbija – prijevod

Hvala Tebi vječni Bože stvoritelje jedinoga svemilosnog i sveopćeg gospodara Sudnjeg dana, samo tebe mi slavimo i molimo s bezbroj dova. Uputi nas pravim putem, putem kojim sipaš svoje blagodati koje znamo i ne znamo sačuvaj nas svoga gnjeva i nedaj da zalutamo. Budi slavljen Gospodaru u srcima sviju ljudi od Mašrika do Magriba dok prostor i vrije živi. Rahmetom nas svojim Bože pravoj sreći put pokaži, rahmetom nam svojim Bože bratsku ljubav nam osnaži. Bože daj da svi ko jedan držimo se svjesno svega što nam posla u Kur’anu kao rahmet svoj najveći. Jer to vodi pravim putem i vječitoj pravoj sreći, samo ti si svemogući koji sve što hoće može, pa i ovu Murad dovu uslušaj nam dragi Bože.

Subhane rabike rabbil izzeti amma jusifunveselamun alel murselin velhamdulilahi rabil alemin.

(Ovo proučiti tri puta i nanijetiti na šta hočeš i koja želja da bude uslišana kod Uzvišenog Allaha)

Izvor: islamskazajednica.ba – https://www.islamskazajednica.ba/component/content/article?id=15486:murad-dova

popularno

Sura Jusuf – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure Jusuf Alif-Lām-Rā Tilka ‘Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni (Yūsuf: 1) ‘Innā...

Šta je vaktija?

Da li znate šta je vaktija? Vaktija je raspored islamskih molitvi za svaki...

Navigacija svijetom online kockanja s Ethereumom u Bosni i Hercegovini

Ovaj članak će vas voditi kroz proces kockanja sa...

Sura Kadr – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure Kadr 1 – Inna enzelnahu fi lejletil kadr 2...

033.ba – Vaš izvor vijesti i informacija iz Sarajeva

U današnjem digitalnom dobu, internet je postao neizostavan izvor...

Sura El-Fatiha – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure El-Fatiha 1.) El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn, 2.) Errahmānir-rahīm, 3.) Māliki...

Sura El–Felek

Sura El–Felek arapski, transkripcija i prijevod sure Felek El-Felek Transkripcija KUL...