back to top

Kako se klanja ikindija namaz?

Kako se klanja ikindija namaz? Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.

Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. 

Na stajanju prvog rekata prouči se: Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon druge sedžde drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati do dove, pa se diže na treći rekat. Na stajanju trećeg rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra (tj. kao i na prvom rekatu). Na stajanju četvrtog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra, kao i na stajanju drugog rekata.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Ikindijski farz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l- ‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra. Zatim se obave ruku i sedžda. Nakon drugog rekata sjedne se i prouči Et- tehijjāt do salavata, pa se digne na treći rekat.

Na stajanju trećeg i četvrtog rekata uči se samo Bismilla i Fatiha.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- ehijjātu, salavati i dova, te se preda selam.

popularno

Sura Jasin – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Jasin – arapski (prvih 10 ajeta) Sura Jasin transkripcija...

Islamski sanovnik: sanjati ovcu

Ovca u snu označava plijen, žene, imetak, vlast, djecu,...

Islamski sanovnik: sanjati miša

Miš u snu označava ženu griješnicu, Židovku ili kradljivca....

Islamski sanovnik: sanjati mrave

Mravi u snu upućuju na vojsku, djecu, imetak, dug...