Kako se klanja ikindija namaz?

Kako se klanja ikindija namaz? Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.

Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. 

Na stajanju prvog rekata prouči se: Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon druge sedžde drugog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati do dove, pa se diže na treći rekat. Na stajanju trećeg rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra (tj. kao i na prvom rekatu). Na stajanju četvrtog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra, kao i na stajanju drugog rekata.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Ikindijski farz zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l- ‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se: Bismilla, Fatiha i sūra. Zatim se obave ruku i sedžda. Nakon drugog rekata sjedne se i prouči Et- tehijjāt do salavata, pa se digne na treći rekat.

Na stajanju trećeg i četvrtog rekata uči se samo Bismilla i Fatiha.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči: Et- ehijjātu, salavati i dova, te se preda selam.

popularno

Sura Jusuf – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija sure Jusuf Alif-Lām-Rā Tilka ‘Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni (Yūsuf: 1) ‘Innā...

Sura Kevser

Sura Kevser (ina ea tajna) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Sura Maun

Sura Maun (Li ilafi kurejš) – arapski, transkripcija, prijevod Transkripcija...

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata...

Sura Jasin – arapski, transkripcija, prijevod

Sura Jasin – arapski (prvih 10 ajeta) Sura Jasin transkripcija...

Kako klanjati podne namaz?

2. Podne-namaz (podnevni namaz) Kako klanjati podne namaz? Podne-namaz ima...

Islamski sanovnik: sanjati glavu

Označava rukovođenje dotičnog čovjeka ili njegov kapital. Ako je...