back to top

Tag: Kako

Kako se klanja ikindija namaz?

Kako se klanja ikindija namaz? Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije...

Kako klanjati podne namaz?

2. Podne-namaz (podnevni namaz) Kako klanjati podne namaz? Podne-namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. Podnevski sunnet...

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. Jacijski...

Kako klanjati sabah namaz?

Kako klanjati sabah namaz? Sabah-namaz ima četiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata farza. Sabahski sunnet zanijjeti se na arapskom jeziku...
- Advertisement -

Kako se klanja akšam namaz?

Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. Akšamski farz...

Popular

Navigacija svijetom online kockanja s Ethereumom u Bosni i Hercegovini

Ovaj članak će vas voditi kroz proces kockanja sa...

Blagaj Tekija

Blagaj Tekija, smještena u blizini Mostara u Bosni i...

Kako se klanja ikindija namaz?

Kako se klanja ikindija namaz? Ikindija-namaz ima osam rekata...

Kako klanjati podne namaz?

2. Podne-namaz (podnevni namaz) Kako klanjati podne namaz? Podne-namaz ima...

Kako se klanja jacija namaz?

Kako se klanja jacija namaz? Jacija-namaz ima trinaest rekata...